"در «باندوتدل» بر روی سینه حاج ابوالفضل بنیادوف نشسته بودند و به زور به دهانش شراب می‌ریختند. خصلت این‌ها یزیدی است. این، سیمای واقعی حاکمیت (جمهوری) آذربایجان را نشان می‌دهد"

در پی شهادت جمعی از شیعیان در شهر پاراچنار پاکستان، مجمع جهانی اهل بیت(ع) بیانیه ای صادر کرد.

عصرشیعه : عیسی مسیح علیه السلام، جوان، خوش قیافه و خوش قامت بود و تا آخر عمر هم ازدواج نکرد. در سی و سه سالگی بود که به آسمان عروج کرد. یک روز در شهر ناصریه، از خانه یک زن معروف و مشهور به زنا بیرون آمد.

حوزه/ تصرف عدوانی در اموال دیگران قطعاً اشکال دارد، این عمل در برخی موارد مانند تعرض به مال یتیم، بسیار مورد نهی واقع‌شده، زیرا یتیم از طرفی سرپرستی ندارد و نمی‌تواند از خود دفاع کند و از طرف دیگر، معمولاً به آن مال محتاج است.