( 0. امتیاز از 0 )

عصر شیعه : تغییرات بی سابقه در نزاع با رژیم اسرائیل در دوره مابین تموز ۲۰۰۶ تا سوریه ۲۰۱۶، این است که حزب الله اکنون به طرفی تبدیل شده است که معادله های نزاع را تعیین می کند.

 

در آستانه 12 تموز(ماه جولای)، سالروز جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نیروهای مقاومت حزب الله در سال 2006 که تحلیلگران سیاسی از آن به عنوان جنگ دوم لبنان یاد می کنند، سخن ها در مورد این جنگ آغاز می شود.

این جنگ یک واقعه تاریخی گذرا و صرف نبوده است؛ چراکه نتیجه آن، پیروزی محور مقاومت به رهبری و اجرای حزب الله بوده است و در مقابل شکست خفت باری و به تمام معنایی را برای رژیم صهیونیستی رقم زد. در این جنگ تنها، رژیم صهیونیستی شکست نخورد، بلکه تمام طرف های حامی آن اعم از کشورهای غربی و منطقه ای شکست خوردند.

این به گونه ای است که امروز، کارشناسان، نزاعی را تحلیل و بررسی می کنند که قدرت بازدارنده و رعب آور حزب الله آن را هدایت می کند، نه توان رژیم صهیونیستی. باید بگوئیم که واقعیت امروز، نشان می دهد که حزب الله ونه سران رژیم اشغالگر اسرائیل، چگونه معادله ها را تعیین می کند.

میزان قدرت بازدارندگی حزب الله از دید رسانه های اسرائیلی:

در آستانه سالروز جنگ تموز، رسانه های اسرائیلی به تحلیل آن بخشی از جنگ پرداخته اند که با ارتش رژیم صهیوینستی مرتبط است. در زمانی که برخی این گونه القا می کنند که این جنگ موجب آرامش و آتش بس در جبهه شمالی تل آویو شد، به وضوح نمایان است که بسیاری از افسران ارتش اسرائیل این ادعا را باور ندارند و بلکه معتقدند، عامل بازدارندگی نتیجه پیروزی حزب الله و شکست رژیم صهیونیستی بوده است. این چیزی است که روزنامه "هآرتص" بدان اذعان کرده و سه دلیل را برای آن برشمرده است:

اول: ورود حزب الله در جنگ سوریه دائمی شده و این به مفهوم اعزام دست کم پنج هزار رزمنده به جنگ سوریه است.

دوم: تمایل شدید محور مقاومت و مشخصا طرف ایرانی، برابقای اهرم موسوم به زرادخانه موشکی در دست حزب الله که گزارش های اسرائیلی حدود 130هزار موشک را تخمین زده اند و این موضوع، به نوبه خود در بازدارندگی نتانیاهو که زمانی موضوع حمله به ایران را بررسی می کرد، سهیم بوده است.

و سومین دلیل برای آتش بس و آرامش در نظر "هآرتص"، میزان بازدارندگی متقابل میان دو طرف می باشد؛ به گونه ای که تل آویو می تواند با بمباران مناطق و مراکز تحت اختیار حزب الله، بدان آسیب وارد کند، ولی این ماجرا روی دیگری نیز دارد و آن اینکه فرماندهی نظامی اسرائیل به خوبی توانایی و حجم زرادخانه حزب الله و توان آن در پرتاب حدود 1500 موشک به طور روزانه به سمت اراضی اشغالی و درهم کوبیدن مواضع استراتژیک رژیم صهیونیستی مانند نیروگاه ها، بندرگاه ها و فرودگاه ها را درک می کنند و این چیزی است که تل آویو خود مطمئن است که از مقابله با آن عاجز است.

پس از جنگ: حزب الله و اداره نزاع:

اگر از دید یک کارشناس زبردست به اتفاقات بنگریم، به نتایج خوش بین خواهیم بود؛ دورانی که صهیونیست ها و آمریکایی ها روند و سرنوشت امور را تعیین می کردند، سپری شده است و این چیزی است که می توانیم آن را در جبهه نزاع عربی-اسرائیلی مشاهده کنیم و از طریق آنچه در ذیل می آید بر آن تأکید نمائیم:

واقعیتی که از بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل حکایت می کند چیزی جز نشانه ای از حجم بالای عقب نشینی آمریکا از سیاست های خود در منطقه نیست.

انتقال از موقعیت تحمیل معادله ها به موقعیت شتاب به سمت سالن های دیپلماسی، مفهوم بسیاری دارد و بر حالت دوستی و روابطی که میان کشورهای عربی و اسرائیل شکل گرفته دلالت دارد؛ به  گونه ای که شرایط تغییر کرده و پایه ریزان جنگ دیگر امکان تحمیل واقعیت ها را ندارند.

این مؤید همان جمله است که در بالا بدان اشاره کردیم و گفتیم که جنگ تموز تنها جنگ اسرائیل و شکست آن نبود، بلکه جنگ تمام حامیان این رژیم و مخالفان حزب الله بود. این در حالیست که توطئه، از شکست دادن حزب الله بسیار بزرگتر بود و ضربه به محور مقاومت را در هدف داشت. بنابراین پیروزی حزب الله در جنگ تموز 2006، تنها پیروزی بر اسرائیل نبود، بلکه پیروزی بر تمام حامیان ضربه به محور مقاومت بود.

امروز نیز امور منطقه همسو با همان اهداف جریان دارد، ولی در میدان سوریه، آنگونه که به نظر می رسد، همان حزبی که سال 2006 اسرائیل را شکست داد، امروز نیز پیروزی های سوریه از سال 2011 تا کنون را رقم می زند تا بدینوسیله، حزب الله سر جنگ در میدان باشد و آمریکا و تل آویو و همراهان آنها، مطمئنا شکست خواهند خورد.

براین اساس، امروز این حزب الله است که واقعیت ها و رویدادهای نزاع را مشخص می کند و درمقابل می توان گفت که تل آویو هیچ روزی منتظر اجازه از کسی برای آغاز جنگ نبوده است، ولی امروز مقابل واقعیتی قرار گرفته است که دستاوردهای بی نظیر حزب الله  و حمایت محور مقاومت آن را رقم زده است؛ واقعیتی که می گوید اسرائیلی ها دیگر اگرهم بخواهند نمی توانند آغازگر جنگی باشند؛ بلکه بسیار عاجزتر ازآنند.

در نتیجه گیری از مطالب مطرح شده، باید گفت که تغییرات بی سابقه در نزاع با رژیم اسرائیل در دوره مابین تموز 2006 تا سوریه 2016، این است که حزب الله به طرفی تبدیل شده است که معادله های نزاع را تعیین می کند.

 

 

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر