( 4.4 امتیاز از 666 )

علی آقا امیدوارم كه این خبرها دروغ باشد و قصد بازگشت به فوتبال را نداشته باشی. امیدوارم كنج خانه ات بنشینی و فوتبال را از تلویزیون نگاه كنی. می دانم كه برایت سخت است. كسی كه عمری دنبال توپ دویده و كنار فوتبال بوده، سخت است كه خارج از فوتبال باشد اما علی آقا برنگرد تا حرمتت حفظ شود و همان سلطان باشكوه و عظمتی كه بودی باقی بمانی. علی آقا باور نمی كنی اما اوضاع فوتبال خیلی خراب است. علی آقا آن روزها گذشت كه بازیكنان تعصب داشتند.
می دانم برایت سخت است كه این حرفها را قبول كنی. فوتبالیست های امروزی می گویند كه فوتبال حرفه ای شده و این مسائل مربوط به باشگاه است و در حیطه آنها نیست كه در این مسائل دخالت كنند. باورت نمی شود علی آقا اما فوتبال دیگر مجتبی محرمی، نادر محمدخانی و رضا شاهرودی ندارد. فوتبال بی تعصب شده است. علی آقا در جریان كامل بیانیه های محمد مایلی كهن كه هستی. همان كسی كه چند سال قبل مصاحبه كرد و گفت اتوبان رفاقت با تو ( علی پروین) یك طرفه است. امروز حاجی مایلی هر روز مصاحبه ای می كند و بیانیه ای صادر می كند و با ادبیات بسیار سطح پایین كه همان لیچار خودمان است، به زمین و زمان گیر می دهد و خط قرمز هم ندارد و حرمت خیلی ها را می شكند.
حاجلی مایلی را كه خوب می شناسی، بترس از روزی كه برگردی و بیانیه ای برای تو هم صادر كند. او كه در گذشته در مورد تو آنگونه مصاحبه كرده بود، قطعاً باز هم می تواند در مورد تو صحبت هایی بكند كه اصلاً فكرش را نكنی.علی آقا هوای فوتبال آلوده است، حوصله فوتبال سر رفته از این همه نامردی و بی حرمتی، علی آقا امروز پول یعنی تعصب و دیگر هیچ. امروز فوتبالیست های ما وقتی سر تمرین می آیند آدم یاد شوی مو ولباس و مدهای جورواجور خارجكی می افتد اما كیلومتر ها آن طرف تر می بینیم كه تیری آنری و ساموئل اتوئو خرج یتیم خانه ها را می دهند و دنبال این هستند كه دست مردم فقیر را بگیرند تا از گرسنگی نمیرند. اینجا جان آدمیزاد ارزان شده و فوتبال بزرگتری ندارد كه بزرگتری كند. مطمئن باش اگر تو هم برگردی نمی توانی بزرگتری كنی چون فضای این فوتبال با آن سالهایی كه تو در آن بوده ای هزاران سال نوری فاصله گرفته است.
علی آقا یك زمانی بود كه برق چشمان تو بازیكنانی را سرجای خود می نشاند كه اسم و اعتبارشان را تریلی نمی كشید اما آن برق چشمان هم دیگر كاربردی ندارد كه اگر داشت در استیل آذین فصل پیش و پرسپولیس ۳،۲ فصل قبل جواب می داد. امروز بازیكنان حرمت و احترام را در مصاحبه هایشان مدعی می شوند اما وقت عمل كه می شود، طوری تو را خرد می كنند كه از كرده خودت پشیمان می شوی. علی آقا به فوتبال برنگرد تا حرمت و احترامی كه داری را نشكنند. علی آقا برنگرد تا بزرگ بمانی، علی پروین آنقدر بزرگ و با اعتبار هست كه هیچ گاه فراموش نشود اما در خانه ات بمان تا حرمت علی پروین حفظ شود.
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر