مقالات

عصر شیعه : پراکنش علما موضوع این بررسی است. بنابراین، به لحاظ جغرافیایی و با فرض سه جریان، یعنی عزلت در شهرها و مهاجرت به روستاها، مهاجرت به نجف، و مهاجرت به هند، انگیزه‌ها و نتایج آن بررسی و تبیین می‌شود.

عصر شیعه : امام باقر (علیه السلام) در مرحله دوم از مراحل اهل بیت (علیهم السلام) به سر می بردند. ایشان از ویژگیهایی برخوردار بود که او را از امامان دیگر متمیز کرده بود، و با توجه به این ویژگیها می توان به نقش ایشان در این مرحله از امامت پی برد.

ادامه مقالات

عصر شیعه : ماه ذي‌القعده ماه ولي‌نعمت اعظم ايرانيان، اعليحضرت اقدس علي بن موسي‌الرضا (صلوات‌الله عليه و علي آبائه المعصومين) است. 11 ولادت، 23به قولي وفات و روز زيارتي خاص، 29 شهادت حضرت (صلوات‌الله عليه). اخيراً باز در يك روزنامه‌اي ديدم داستان «ضامن آهو» را به همان نحو عاميانه و «فولكلوريك» آن كه خلاف واقعيت است، اشاره كرده است.

عصر شیعه : با توجه به تغییرات پیش­آمده در کشور عراق پس از سال 2003، شیعیان که در طول تاریخ عراق در موضع ضعف قرار داشتند، توانستند نفوذ قابل توجهی در ساختار دولت عراق به دست آورند و دولتی شیعی را برپا کنند.

عصر شیعه : با توجه به تغییرات پیش­آمده در کشور عراق پس از سال 2003، شیعیان که در طول تاریخ عراق در موضع ضعف قرار داشتند، توانستند نفوذ قابل توجهی در ساختار دولت عراق به دست آورند و دولتی شیعی را برپا کنند.

عصر شیعه : فرهنگ پاک اسلام با طلوع نبوت پیامبر عظیم الشأن به عنوان دانشگاهی انسان‌ساز با درس‌ها، و مقررات ملکوتی‌اش در زندگی مرد و زن جلوه کرد، مردان و زنانی که بر اساس خردورزی، و فکر و اندیشه و تفکر و تعقل در سایه پر مهر این دانشگاه قرار گرفتند به ارزش‌های ملکوتی و انسانی آراسته شده و از امور پست و آنچه درخور انسان و انسانیت نیست پیراسته گشتند.

عصر شیعه : اسلام همیشه عنوان عنصر کلیدی در هویت فرهنگی مالزی را دارا بوده و پایدارترین و نفوذناپذیرترین خصیصه قومی را به‌وجود آورده است.

عصر شیعه : از نگاه رهبران سیاسی و مذهبی عربستان، شیعیان داخلی کسانی هستند که می‌توانند امنیت و ثبات رژیم سعودی را به مخاطره بیاندازند. همین تلقی از شیعیان، تمهیدات سرکوب و برخورد با آنها را مهیا ساخته است. اتهام‌زنی به شیعیان به بهانه‌های مختلف از جمله تلاش برای براندازی رژیم سعودی و همدستی با شیعیان منطقه، مانند بحرین و ایران...

عصر شیعه : شیعیان در حال حاضر در کشورهای منطقه و دیگر مناطق دنیا در معرض ظلم و ستم فراوان، سرکوب، نادیده گرفتن حقوق، تبعیض و محرومیت از انجام شعائر و ترور قرار دارند.

عصر شیعه : در چند جمله دورنمائى از وضع رقت بار زن را در فرهنگ هاى بشرى اشاره مى كنم سپس مفصل آن را مى آورم. در منطقه كلده و آشور رسم چنين بود كه دختران را احيانا براى شوهر دادن به بازار مى بردند و به هر كس طالب آنان بود مى فروختند!