کتاب

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از جمله شخصیت‌های مهم مذهبی و تاریخی است که در شهر ری زیسته و در آنجا از دنیا رفته است و امروزه نیز حرم وی محل زیارت مشتاقان این حضرت است. زندگی و سیره و ابعاد علمی و فرهنگی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) دست مایه تالیف کتاب‌های بسیاری از سوی نویسندگان شده است. آنچه می‌خوانید کتابشناسی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت 4تا 8 بهمن هفته

«خاطر نازک گل» را دفتر نشر معارف منتشر کرد.

ادامه کتاب

کتاب "فرهنگ اصطلاحات حج و عمره (راهنمای زائران سرزمین وحی) نوشته مسعود فکری و سید احمد علائی به همت گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت منتشر شده است.

3 از 3