( 0. امتیاز از 0 )

شیخ عبدالله صالح از رهبران جریان عمل اسلامی بحرین با حضور در میزگرد خبرگزاری تسنیم به مناسبت هفتمین سالروز انقلاب 14 فوریه اظهار داشت: در  هفتمین سالگرد انقلاب فوریه بحرین باید گفت ایستادگی اسطوره ای ملت بحرین و اراده آنان برای ادامه انقلاب تا تحقق تمام خواسته های قدیم و جدید قابل ستایش است.

وی افزود: این درخواست های مشروع  از سال ها پیش و از زمان استعمار آغاز شده و همچنان پا برجاست و بخش مهمی از آن مربوط به سرنگونی دیکتاتوری است و اینکه مردم حق حاکمیت داشته و از استقلال کامل برخوردار شده و دارای قانون اساسی جدید باشند به گونه ای که این قانون ضامن پاسخگویی به خواسته های ملت بحرین باشد و اهداف آنان را  در زمینه دموکراسی عادلانه و حق شهروندی برابر برای تمام بحرینی ها بدون هیچ تفاوتی تحقق بخشد.

اعمال فشار بر ملت بحرین برای عقب گرد از خواسته های مشروع

به گفته عبدالله صالح، فشارهای سنگینی بر ملت بحرین برای عقب گرد از این خواسته ها و انقلاب وجود دارد که از ماه مارس 2011 آغاز شد و شامل موج دستگیری هایی بود که تا امروز ادامه داشته است.

این عضو ارشد جریان عمل اسلامی ادامه داد: علاوه بر این بحرینی ها در راه انقلاب خود از خودگذشتگی و جانفشانی های زیادی داشته اند تا جایی که در کشور کوچکی مانند بحرین بیش از نیمی از مردم آن در تظاهرات شرکت کرده و خواسته های  عادلانه و مشروع خود را مطرح کرده اند. بحرینی ها ملتی آگاه و مشتاق آزادی هستند و به دنبال رسیدن به خواسته خود از جمله حق تعیین سرنوشت هستند اما عدم پاسخگویی به این خواسته دست کم در سطح بین المللی و یا حتی پوشش بین المللی در مورد  نظام دیکتاتوری بحرین جای تعجب دارد.

وی تاکید کرد: ما بیش از 200 شهید داده ایم و بیش از چهار هزار و 500 نفر زندانی سیاسی شده اند که از این تعداد  بیش از 350 نفر کودک هستند که باید در کلاس های درس باشند نه در زندان و علاوه بر این در بین بازداشت شدگان  بیش از 12 زن وجود دارد.

عبداله صالح در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به صدور احکام غیرمنطقی از سوی نظام آل خلیفه گفت: این احکام در  مورد کسانی است که خواسته هایی عادلانه از جمله برخورداری از آزادی و دموکراسی ندارند حال آنکه  بیش از 70 حکم حبس ابد صادر شده که برخی از این احکام بیش از یک بار است که نمو نه آن صدور هشت بار حکم حبس  ابد برای محمد عبدالله جوان بحرینی است که عمرش به 20 سال نرسیده است.

وی تاکید کرد: سلب تابعیت که حتی در برخی موارد به دو یا بیش از چهار بار می رسد یکی دیگر از اقدام های آل خلیفه است.

به گفته عبدالله صالح تمام رهبران مخالف و انقلابی یا در زندان هستند یا خارج از کشور و کسانی که در کشور هستند مانند شیخ عیسی احمد قاسم نیز در حصر خانگی قرار دارند و از ملاقات با مردم و یا دریافت خدماتی مانند خدمات درمانی محروم شده اند.

وی یادآور شد: حکم سلب تابعیت برای بیش از 575 شهروند اصیل بحرینی صادر شده است حال آنکه نظام حاکم به مزدوران و جیره خواران از نقاط مختلف دنیا تابعیت می دهد همانطور که به گروههای تروریستی تابعیت می دهد و داعشی ها را برای افزایش طایفه گرایی در کشور جذب می کند.

تغییرات بزرگ در سراسر منطقه در راه است

عبدالله صالح ادامه داد: ما در آستانه تغییرات بزرگی در منطقه قرار داریم زیرا امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد و ادامه این وابستگی شدید به نیروهای استکباری و استعماری ناممکن است هرچند  کشورهای خلیج فارس و به عبارت بهتر شواری همکاری خلیج فارس اصرار دارند که خاندان حاکم بحرین که از سوی استعمارگران از قرن گذشته قدرت گرفته اند بر سرکار باشند و این رویکرد دلیل ساده ای دارد که همان تلاش برای حفظ منافع خودشان است.

وی افزود: در هفتمین سالگرد انقلاب بحرین امیدواریم خواسته های عادلانه ما تحقق یابد و از جامعه جهانی می خواهیم  به طور جدی به ملت بحرین برای تحقق خواسته های مشروعش کمک کند و در از بین بردن نظام دیکتاتوری در بحرین حامی آنان باشد.

تا  تحقق خواسته های مشروع بحرینی ها چیزی نمانده

عبدالله صالح در مورد آینده تحولات بحرین نیز گفت: انتظار داریم در آینده ای نزدیک بسیاری از خواسته های بحرینی ها تحقق یابد به ویژه اینکه اراده بحرینی ها بر ادامه طرح درخواست های خود تا تحقق آن استوار است.

وی گفت: آل خلیفه تمام راه حل هایی که به ذهن می رسد و نمی رسد را آزمود تا ملت را به زانو در آورده و ساکت کند از جمله اینکه حتی کودکان را  دستگیر کرد تا تظاهرات ادامه نداشته باشد اما این روزها شاهد گسترده شدن تظاهرات و افزایش تعداد تظاهرات کنندگان هستیم هرچند بیشتر فعالان در سراسر بحرین دستگیر شده و یا به خارج رانده شده اند.

وی  با تاکید بر اینکه ملت بحرین شایسته دموکراسی است و آل خلیفه شایسته حاکمیت بر ملتی مانند ملت بحرین نیست تصریح کرد: تغییر در راه است و به زودی نه فقط در بحرین بلکه در سراسر منطقه تحقق می یابد.

پیام انقلاب بحرین چیست؟

صالح تصریح کرد:  هفت سال ایستادگی ملت بحرین حامل پیام روشنی با این مضمون در سطح داخل است: ملت بحرین با وجود موج سلب تابعیت از سوی آل خلیفه، ریشه دار بوده و حاکمان به اذن خداوند رفتنی هستند.

وی افزود: اما پیام انقلاب در سطح منطقه این است که رشد ملت و توسعه کشور موضوع اصلی است و هیچ حکومتی که علیه خواست و اراده ملت خود عمل کند، شایسته همکاری و تحقق توسعه و رسیدن به سطح  کشورهای پیشرفته نیست.

به گفته صالح پیام انقلاب بحرین به خارج این است که نیروهای استعمارگر و به عبارت بهتر آمریکا  و انگلیس حق ندارند حق ملت بحرین در تعیین سرنوشت خود را سلب کرده و باید تمام نیروهای استعمارگر از کشور بیرون رانده شوند.

وی تاکید کرد: جمعیت عمل اسلامی مانند سایر جنبش های مخالف پیش از انقلاب مردمی  نیز با مشکلاتی روبه رو بود به این معنی که در سال 2005 با تعطیلی 45 روزه روبه رو شد که و یک سال بعد نیز به دلیل حمایت از جمعیت های مردمی و داوطلبانه و طرح موضوع  بیکاری و اسکان به مدت کوتاهی تعطیل شد و سپس  در سال 2007 یکی از اعضای آن دستگیر شد و مورد بازرسی قرار گرفت از سوی دادستانی کلی در ارتباط با تفتیش سلاح مورد بازرسی قرار گرفت که هدف از آن خدشه دار کردن وجهه این جمیعت بود و پس از آن در سال 2010 اعلام شد که دبیر خانه منتخب جمیعت عمل اسلامی را به رسمیت نمی شناسد زیرا گزارش های خود رابه دادگستری تحویل نداده است و همه این اقدامات یک هدف داشت که همان در  تنگنا قرار دادن  این جمعیت به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آن بود.

نیازی به گفتوگو با آل خلیفه نیست

صالح در ادامه این مصاحبه گفت: از زمان انقلاب 14 فوریه 2011، جمیعت عمل اسلامی در صدد برآمد در کنار تکاپوی مردمی قرار بگیرد زیرا همه ما در کنار آنچه که ملت بحرین بخواهد، هستیم و این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه اکنون سلمان بن حمد خواستار گفتوگو شده است اما موضع ما مبتنی بر این است که نیازی به گفت وگو وجود ندارد زیرا حمد صدای مردم را شنیده است و باید به آن جواب بدهد.

وی با اشاره به دخالت های عربستان در بحرین گفت: پس از ماه مارس گذشته منازل اعضای سرشناس جمعیت عمل اسلامی هدف حمله قرار گرفت و استاد عبدالوهاب حسین و سایر چهره های انقلابی دستگیر شدند و علاوه بر این منزل محمد علی محفوظ نیز هدف قرارگرفت.

در ادامه این فشارها حدود  255 نفر در ماه مارس و آوریل 2011 دستگیر شدند و اکنون از جمیت عمل اسلامی فقط دو نفر یعنی محمد علی محفوظ و ابراهیم شریف آزاد شدند و سایر اعضای دستگیر شده همچنان در حبس بوده و برای برخی از آنان حکم حبس های طولانی صادر شده است.

صالح ادامه داد، عربستان برای دورکردن اهل تسنن از انقلاب بحرین وارد عمل شد این در حالی بود که از بین مخالفان سنی مذهب فقط ابراهیم شریف دستگیر شد.

به هر حال هدف اصلی ایجاد تفرقه و دسته بندی بین شیعه و سنی بود حتی زمانی که در دهه 90 به پدر پادشاه درخواستی کتبی ارسال شد ایشان ارسال درخواست اهل تسنن و شیعه به طور جداگانه را خواستار شدند.

به هر حال انقلابیون به سمت میدان های رویارویی با آل خلیفه پیش می روند هر چند می دانند تظاهرات بهای سنگینی دارد اما آماده جانفشانی و شهادت هستند و تمام جوانان بحرین این شعار را سر می دهند که من شهید بعدی هستم.

صالح سپس تصریح کرد: آل خلیفه به دنبال این است که با خون ریزی  مردم را از ادامه انقلاب و مقاومت و درخواست حقوق خود به وحشت بیندازد اما شعار جوانان بحرینی این است: من شهید بعدی هستم.

وی سپس با اشاره به مستندی که در ارتباط با انقلاب بحرین تهیه شده است تاکید کرد تکاپوی انقلابی در بحرین تا زمانی که امضای خون و شهادت  دارد، نمی میرد.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر