غدیر و ولایت, اشعار غدیر

سید حمیدرضا برقعی از شعرای آیین کشور در شعری که به مناسبت عید غدیر سروده به مدح و منقبت حضرت امیرالمومنین(ع) پرداخته است.

عصر شیعه : تا طنین افکند در گیتی ندای الغدیر گشت بانگ حق طنین افکن ز نای الغدیر

ادامه غدیر و ولایت, اشعار غدیر

عصر شیعه : غدیر عید همه عمر با على بودن غدیر آینه‏دار على ولى الله ست

عصر شیعه : ما از قدیم شهره افلاک گشته ایم زمزم نخورده ایم ولی پاک گشته ایم قالو بلی نگفته اسیر کسی شدیم آری به پای مقدم او خاک گشته ایم

عصر شیعه ـ دكتر محمد شيخ‌الرئيس كرماني عضو هيات علمي دانشگاه علي اي كمال مطلق، تو ولي كردگاريتو فروغ جاوداني، تو فريد روزگاريبه ولايت تو آدم به فرشته گشته مسجودكه به صدر آدميت تو مدال افتخاريتو خلاصه وجودي تو سحاب لطف وجوديتو جلال كوهساري تو جمال نو بهاريبه جهان خلقت الحق چو نبود روح و رونقرشحات رحمت حق ز تو ساخت شاهكاريبه شرافت ولادت چه خوش است اين سعادتكه به خانه‌ي خدايت به شرف قدم‌گذاريتو به

عصر شیعه ـ غدیر در شعر فارسی از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی // از قرن سیزدهم تا هم اکنونامام علی(ع) قرن سیزدهم25ـ وصال شیرازى(1197ـ1262ق):وصال شیرازى در نزدیک به بیست مورد از غدیرخم یاد کرده و غدیریه هاى بلند و بالایى سروده است که نقل همه در مجال این مقال نمى گنجد.26ـ قاآنى شیرازى (1222ـ1270ق):قاآنى شیرازى چندین غدیریّه دارد که در یکى از آنها گوید:گفت که فردا مگر نه عید غدیر استعیدى بادش چو بو

عصر شیعه ـ غدیر در شعر فارسی از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی // از قرن پنجم تا قرن سیزدهم قرن ششم6ـ سوزنى سمرقندى، شمس الدین محمّد (م569ق):نگر که دست که بگرفت مصطفى به غدیرکه را امام هُدى خواند و فخر و زین و هماممرا امام هم از جایگه وصىّ ِ خداستز جایگاه نبى، مر ترا امام، کدام؟شاعر پس از آن که مولاى پارسایان را به عدل و انصاف و اخلاص و ایمانِ ممتاز مى ستاید باز تأکید مى کند که: امام آن که خداى

  عصر شیعه ـ غدیر در شعر فارسى از کسایى مروزى تا شهریار تبریزى // قسمت اول از ابتدا تا قرن پنجم اگر حضرت خضر آب حیات نوشید و ماندگار ماند، ادبیات و فرهنگ مسلمانان نیز در سایه سار قرآن مجید و به راهنمایى خدا و رسولش از آب غدیر خم سیراب گشت و جاودانه شد. تو گویى نام و یاد مولاى پارسایان على(ع) آب حیات دلهاست که دیوانها را چنین دلربا ساخته و آثار ادبى وهنرى را از آفت فنا و فراموشى پاک پرداخته است

عصر شیعه ـ جلوه ‏گر شد بار دیگر طور سینا در غدیرریخت از خم ولایت مى به مینا در غدیر رودها با یكدگر پیوست كم‏كم سیل شدموج مى‏زد سیل مردم مثل دریا در غدیر هدیه جبریل بود«الیوم اكملت لكم»وحى آمد در مبارك باد مولى در غدیر با وجود فیض«اتممت علیكم نعمتى»از نزول وحى غوغا بود غوغا در غدیر بر سر دست نبى هر كس على را دید گفتآفتاب و ماه زیبا بود زیبا در غدیر بر لبش گلواژه«من كنت مولا» تا نشستگلبن پاك ولای

  عصر شیعه ـ غدیر عید همه عمر با على بودنغدیر آینه‏دار على ولى الله ست غدیر حاصل تبلیغ انبیا همه عمرغدیر نقش ولاى على به سینه ماست غدیر یك سند زنده، یك حقیقت محضغدیر از دل تنگ رسول عقده گشاست غدیر صفحه تاریخ وال من والاهغدیر آیه توبیخ عاد من عاد است هنوز لاله «اكملت دینكم» رویدهنوز طوطى «اتممت نعمتى» گویاست هنوز خواجه لولاك را نداست بلندكه هر كه را كه پیمبر منم، على مولاست بگو كه خصم شود منكر

1 از 2