غدیر و ولایت, کتابشناسی غدیر و ولایت

عصر شیعه ـ انتشارات سعید نوین مجموعه‌ای از کتاب‌ها درباره حضرت علی(ع) از محقق و پژوهشگر علوم دینی محمدرضا رمزی اوحدی دارد که این کتاب‌ها با نام مجموعه مظهرالعجایب منتشر شده است. این کتاب‌ها که درباره حضرت (ع) است هر یک کلمه 1001 را یدک می‌کشند و هر یک به گوشه‌ای از ابعاد زندگی با برکت اولین امام شیعیان می‌پردازند. عدد 1001 این کتاب‌ها هم فلسفه جالبی دارد در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) داریم که علی ج