غدیر و ولایت, خطبه غدیر

عصر شیعه ـ به نام خداوند بخشاینده مهربانحمد و ثنای الهیستایش خداوندی را که در یگانگی، والا و در بی‌همتایی، نزدیک و در اقتدار شکوهمند، و در ارکان خود بسی بزرگ است. دانشش بر همه چیز احاطه دارد و حال آن که او در مقام خوش است و آفریدگان، همگی مقهور قدرت اویند. بزرگی که پیوسته بوده و ستوده‌ای که همیشه خواهد بود. پدید آورنده آسمان‌های بلند و گستراننده گستره شده‌ها و فرمانروای مطلق زمین‌ها و آسمان‌هاست

عصر شیعه ـ بررسی دلایل خود پیامبر (ص) در ابلاغ امامت علی بن ابیطالب (ع) به عنوان امیرالمؤمنین، دلایلی که همواره روشنگر راه مسلمانان و شیعیان خواهد بود. خود پیامبر (ص) دلیل می آورند!پس از آنکه پیامبر (ص) در غدیر همگان را فراخواندند و غرض خویش را از این اجتماع آمدن جبرئیل آن هم برای سه مرتبه و دستور الهی مبنی بر ابلاغ وحی بیان نمودند فرمودند: فاعلم کلّ ابیض و اسود أنّ علیّ بن ابیطالب أخی و وص

ادامه غدیر و ولایت, خطبه غدیر

عصر شیعه ـ حسین بن‏علي(ع) مي‏گوید: پنج ساعت از روز گذشته بود[قبل از اذان ظهر]، که پدرم خطبه‏ها را آغاز کرد. او نخست به حمد و ثناي حضرت حق پرداخت، صفات ربوبي‏اش را برشمرد، حاکمیت مطلق را از آن وي دانست، نعمت‏هایش را مورد توجه قرار داد و بعد خطاب به مردم فرمود: خداوند تعالي امروز دو عید بسیار بزرگ [جمعه و غدیر] را براي شما در یک زمان قرار داده است؛ دو عیدي که هر یک فلسفه وجودي دیگري را تکامل مي‏بخ

1 از 1