( 4.8 امتیاز از 2252 )

پیامبر(ص) فرمودند: غیبت بر چهار وجه است، اول غیبتی که به کفر منجر می‌شود، دوم به نفاق می‌رسد، سوم به گناه و معصیت می‌انجامد و نوع چهارم غیبت مباح و جایز است.

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: غیبت بر چهار وجه است، اول غیبتی که به کفر منجر می‌شود، دوم به نفاق می‌انجامد، سوم به گناه و معصیت کشیده می‌شود و نوع چهارم غیبت مباح و جایز است!

 
اما غیبتی که به کفر منجر می‌شود، آن است که کسی غیبت مسلمانی را می‌کند، اگر به او گفته شود برای چه غیبت می‌کنی؟ می‌گوید: این غیبت نیست! و این نوع از غیبت کفر است چرا که غیبت حرام الهی و از گناهان کبیره شمرده می‌شود و این شخص آن را مرتبک شده و حلال می‌شمارد.
 
اما غیبتی که به نفاق می‌انجامد، آن است که کسی غیبت مسلمانی را بکند و نام او را نبرد، در حالیکه شنوندگان او را می‌شناسند و اما غیبتی که گناه و معصیت است، آن است که کسی مسلمانی را به چیزی غیبت  کند که هر گاه آن شخص غیبت شنونده آنرا بشنود و به گوشش برسد ناراحت شود.
 
 اما غیبتی که مباح و جایز است، غیبت امیر و حاکم فاسق ستمگر و شخص گنهکار بوده که علناً گناه می‌کند و حرمت خود و احکام الهی را نگه نمی‌دارد.
 
منابع:
1-امالی طوسی ص 405
2-وسائل الشیعه ج 16 ص 169
3- مواعظ العددیه ص 158، الفصل الثانی من الباب الرابع
4-آموزه‌های اخلاقی در کلام معصومین (ع) نوشته آیت الله مهدی مهدوی
 
 
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر