( 4.4 امتیاز از 40 )

شاید برای شما هم این سوالات آشنا باشد و جوابی برای آن پیدا نکرده اید ، لطفا مطالب زیر را بخوانید تا به فواید و خواص انواع انگشتر و عطر پی ببرید و حکمت استفاده از انگشتر را توسط معصومین علیه السلام  بدانید.

 انگشتر در روایات،خواص نگین انگشترها،انگشتر ها چه خواصی دارند ؟ فایده انگشتر چیست ؟ چرا انگشتر در دست می کنیم؟ عقیق چه خواصی دارد ؟ تاثیر انگشتر بر سلامت جسم و روان، خواص انگشتر فیروزه چیست ؟عطر چه فایده ای دارد؟ خواص عطر چیست 

احادیث معتبردر فضیلت و خواص انواع انگشتر و عطر

امام صادق (ع): انگشتر عقیق در دست كنید كه مبارك است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیكی باشد.

پیامبر (ص): هر كه انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده می شود.

امام صادق (ع): انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است .

امام صادق(ع): هر كه انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت كارش ا لبته نیكو باشد .

پیامبر اكرم (ص): انگشتر عقیق در دست كنید مادامی كه آدم آن را با خود داشته باشد اندوهی به او نمی رسد.

امام علی (ع):دو ركعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد .

علی بن موسی رضا (ع):  انگشتر یاقوت در دست كنید كه پریشانی را برطرف می كند.

امام موسی كاظم(ع): انگشتر زرد در دست كنید كه موجب آسانی است و درآن هیچ دشواری نباشد .

امام رضا (ع):  انگشتر " زبر جد " در دست داشتن فقر را بتوانگری بدل میكند و هر كه انگشتری یاقوت زرد در دست كند فقیر نشود.

پیامبر (ص): خداوند عالمیان می فرماید كه من شرم دارم از دستی كه بسوی من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فیروزه باشد پس او را نا امید بر گردانم .

امام صادق(ع):  هر كه انگشتر فیروزه در دست كند دستش فقیر نشود.

امام صادق (ع):  بد نمی دانم در دست كردن انگشتر حدید را وقتی كه به دیدن كسی رود كه از او ترسد از اهل شر برای آنكه شر او ساكن می شود و انگشتر حدید شیاطین را دور می كند و بدرستیكه هر كسی كه انگشتر " در " در دست كند با نظر كردن به آن خداوند زیارت یا حج یا عمره در نامه عمل او بنویسد كه ثوابش ثواب پیامبران و صالحان باشد .

امام صادق (ع): حق تعالی زینت و اظهار نعمت را دوست می دارد و ترك رینت و اظهار بد حالی را دشمن . و دوست می دارد كه اثر نعمت را در بنده خود بیند به اینكه خود را خوشبو دارد و خانه را نیكو كند.

امام صادق (ع): نماز كسی كه خوشبو باشد بهتر است از هفتاد نماز كه بی بوی خوش باشد.

پیامبر اكرم (ص):  بوی خوش را ترك نكنید كه ملائكه بوی خوش را می بویند و در هر روز جمعه البته ترك مكن و هر چه صرف نمایی در بوی خوش اسراف نیست .

امام صادق (ع): هر كه در هر روز بوی خوش بر خود بمالد تا شب عقلش با او باشد .

منقولست كه امام علی (ع) چها رانگشتر در دست می كردند . انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش . فیروزه برای نصرت و یاریش . حدید برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلا ها.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر