( 4.1 امتیاز از 888 )

امام مهدی(عج) احیاء کننده فهم دین و حکمت الهی است. ما باید حضرت مهدی(عج) را به عنوان کمال و ولایت باطنی در نظر بگیریم نه فقط ولایت ظاهری که بیاید و شمشیر بزند و بگیرد و ببندد؛ نه! ولایت او ولایت حقه الهی است یعنی مظهر تام و تمام الهی است.

اعتقاد به منجی در تمام ادیان الهی وجود داشته و دارد. ازجمله ادیان الهی که به وجود منجی برای بشریت خبر داده و در کتاب خود متذکر این مسئله شده است. دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران در پاسخ به این سؤال 

که منجی در انجیل و تورات چگونه معرفی شده است؟، گفت: واژه آمدن دوباره حضرت مسیح در تورات و انجیل به «پاراوسیا» تعبیر شده که مشتق از دو کلمه «پارا» و «اوسیا» است به معنای ظهور وجود، در انگلیسی هم واژه پرزنس به همین معناست.

 

وی افزود: واژه دیگر یوم الیهوه است که همان یوم الله است. در انجیل هم یوم الرب آمده است که در مورد آمدن منجی است. جالب این است که بقیةالله در تورات آمده است و آن را در انگلیسی به درمننت آو گاد ترجمه می کنند منتهی مفسران یهود از این کلمه یک تفسیر مادی ارائه کرده اند. واژه بعدی پراکلیتوس است که از مصدر یونانی پراکلین گرفته شده به معنای فراخوانی الداعی الی الله معنای دیگر آن هم یاری کننده و شفیع است.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که حضرت مهدی(عج) که موعود الهی در دین اسلام است چگونه معرفی شده است؟، تصریح کرد: درباره شخصیت و اهداف حضرت مهدی(عج) در اخبار آمده است که او نه تنها اسلام را احیاء می کند بلکه همه ادیان را به حالت حقیقی خویش اقامه می کند. اسلام به حقانیت همه ادیان الهی اعتقاد دارد و این نشان از جامعیت و برتری بر ادیان دیگر دارد. اسلام ارکان دین را مشخص کرده و حضرت مهدی وقتی که ظاهر شود هدایت همه اولیاء را احیاء می کند. چرا که هدایت وظیفه کلیه انبیاء است. از اسامی ایشان این است که هدایت کننده است و در احادیث آمده که امام زمان با عقول مردم سخن می گوید. ایشان قائم به امر ولایت است و مسئله ولایت و ارتباط آن با نبوت دین این گونه است که ولایت جنبه حقی دین است. ولایت یعنی تقرب به خدا و تقرب باید چنان باشد که دوستی میان فرد و خدا بدون فاصله باشد. اگر ما این را طوری تفسیر کنیم که از جنبه ولایت خالی باشد، غایت هدایت آن را رفع کرده ایم و هدف امام زمان این است که کاشف اسرار الهی و ولایت است.

 

وی اظهارداشت: عبارت «مهدی جهان را پر از عدل و داد می کند» را می توان با جمله ای از افلاطون تطبیق کرد که می گوید: افلاطون بر یک نکته تاکید کرد و آن این است که فهم عدالت بدون دانش امکان ندارد. برترین دانشها که حکمت باشد می تواند مجری عدل باشد. برخی امروزه دین را به گونه ای که خود می خواهند تفسیر می کنند. در حالی که امام زمان(عج) یک معرفت دیگری از دین ارائه می کند.

 

وی تأکیدکرد: در واقع، حضرت مهدی(عج) احیاء کننده فهم دین و حکمت الهی است. معرفت بر مهدی و ظهور منجی در عصر حاضر که حکمت الهی در هاله ای از ابهام قرار دارد بسیار حائز اهمیت است. ما باید حضرت مهدی(عج) را به عنوان کمال و ولایت باطنی در نظر بگیریم نه فقط ولایت ظاهری که بیاید و شمشیر بزند و بگیرد و ببندد؛ نه! ولایت او ولایت حقه الهی است یعنی مظهر تام و تمام الهی است.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر