( 4.1 امتیاز از 2317 )

مرحوم آيت الله حائرى مرقوم داشته اند:‏
جناب آقاى حاج شيخ عبدالله مهرجردى كه از وعاظ مشهور ‏خراسان و متجاوز از چهل سال است كه ايشان را به خوبى ‏مى شناسم و آدم فاضل و درست و ‏با محبتى است گفت: در زمان رضاشاه پهلوى در اواخر سلطنت او كه بر اهل علم ‏خيلى سخت گرفته ‏بود به مرحوم حاج شيخ حسنعلى مراجعه مى كند كه ايشان حاج شيخ معظم له (شيخ عبدالله واعظ) ‏‏را راهنمايي معنوى كند؛ چون مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى معروف به دستگيرى معنوى بود ... ‏
خلاصه ايشان به آقاى اصفهانى (حاج شيخ حسنعلى) مراجعه مى نمايد. ايشان ظاهراً پس از اعمال ‏قدرت خاصى مى ‏گويند حل مشكل شما براى اينكه به نظام وظيفه نروى و معاف شوى منوط به اين ‏است كه به قم بروى و به مسجد ‏جمكران قم رفته و به حضرت صاحب الامر (عليه آلاف التحية و الثناء) ‏متوسل شوى.‏
ايشان به قم مى آيند و به مسجد جمكران مى روند و به حضرت متوسل مى شوند. در نتيجه خواب ‏مى بينند كه در ‏مسجد يا حياط آن هستند و ظاهراً خادمه اى به ايشان مى گويد كه حضرت حجت ‏‏(عج)در همين مجاور مسجد تشريف ‏دارند و حاج شيخ مزبور را خدمت امام (عليه ‏السلام)راهنمائى مى كند ... يادم نيست كه خود آقا يا من صحبت معافيت ‏از نظام وظيفه را پيش ‏كشيدم، فرمود ما آن را درست كرديم. از خواب بيدار شدم و از سابق يك معافيت يك ساله به ‏عنوان ‏مرض يا عذر ديگر (كه يادم نيست) داشتم. هر موقع كه نياز به نشان دادن مى شد همان برگ موقت را ‏كه مدتها ‏وقت آن تمام شده بود را نشان مى دادم و رفع گرفتارى مى شد. تا چند سال به اين نحو بود ‏تا آنكه مشمول بخشودگى ‏گرديد.‏

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر