مهدویت, اشعار و قطعات

عصر شیعه ـ غزلی از تائب سیستانی در وصف امام زمان علیه السلام:اَیا، مها، صنمی، که جان جملـه جهـانیمـدام همدم مایی، رفیـق بخت جوانیکجاست خاک درت ای همای دشت محبّت؟که کحل دیده نمایم، بگیرم از تو نشانینگشته لایـق دیـدار روی چـون مه تـوجهـان پر زجفا، زین سبب زدیده نهانیبه جان نازنین تو من خسته از فراق جمالتشدم مها تو کجایی، که گَرد غم بنشانی؟اسیر غربت خویشم، دچار غصّه و دردممرا چو بلبل عاشق به هر کجا

عصر شیعه ـ شعر زیر سروده مقام معظم رهبری درباره امام زمان علیه السلام است:دلم قرار نمی گیرد از فغان بی توسپند وار زکف داده ام عنان بی توز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغزجام عشق لبی تر نکرد جان بی توچون آسمان مه آلوده ام زتنگ دلیپراست سینه ام از اندوه گران بی تونسیم صبح نمی آورد ترانه شوقســــر بهـــار ندارند بلبـــلان بی تولب از حکایت شبهای تار می بندماگر امان دهدم چشم خونفشان بی توچو شمع کشته ندار

ادامه مهدویت, اشعار و قطعات

عصر شیعه ـ غزل زیر یکی از سروده های مهدی جهاندار است که به موضوع انتظار می پردازد:   چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدیچه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدیخلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکنخدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدیبرای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نهولی برای عده ای چه خوب شد نیامدیتمام طول هفته را به انتظار جمعه امدوبار صبح، ظهر نه غروب شد نیامدی منبع» وبلاگ شاعر

  عصر شیعه ـ شعر زیر یکی از اشعار شاعر انقلاب و دفاع مقدس، علیرضا قزوه است که برای حضرت ولی عصر (عج) سروده شده است. به پایت ریختم اندوه یك دریا زلالی رابلور اشك‌ها در كاسه ماه هلالی راچمن آیینه‌بندان می‌شود صبحی كه بازآییبهارا! فرش راهت می‌كنم گل‌های قالی رانگاهت شمع آجین می‌كند جان غزالان راغمت عین القضاتی می‌كند عقل غزالی راچه جامی می‌دهی تنهایی ما را جلال‌الدین!بخوان و جلوه‌ای بخشای این روح

2 از 2