نظرها و اندیشه‌ها

آیا درست است با هدف حل و فصل مخاصمات سیاسی یا انتقام گیری و یا هر هدف دیگر، ساحت منزه یک فقیه بزرگ را به چالش بکشیم و از آن هزینه کنیم.

رنجبر کرمانی گفت: در زمان رضاخان پای هر صندوق پست یک مامور می‌ایستاد تا از نامه مردم اطلاع یابد. مسعود کوهستانی گفت: در بررسی تاریخی به جای اینکه از شخص صحبت کنیم بهتر است درمورد شرایط و زمینه‌های پدید آمدن آن شخص صحبت کنیم.

ادامه نظرها و اندیشه‌ها

چه باید کرد تا انسان معاصر از ابتلاء به اوقات غافل کننده فراغت خلاصی یابد و مهیای گذر از عقبه ها و گردنه های مهیب حیات کوتاه مدتش شود؟

حذف شریعت در ایران هرگز به بهبود اوضاع و به پیشرفت فرهنگی منجر نخواهد شد، بلکه تأثیر معکوس خواهد گذاشت؛ یعنی باعث خواهد شد که واکنش‌های جدی در قبال آن صورت گیرد. همانطور که کشف حجاب به زور سرنیزه واکنش منفی در پی داشت.

فصلنامه فرهنگی ـ اجتماعی بهائی شناسی در شماره پنجم خود به تبیین مباحث مختلفی پرداخته که یکی از آنها تحت عنوان «بهائیان ایران، گروگان بیت‌العدل» است و در این بخش به اهداف و برنامه‌های بیت‌العدل اشاره شده است.

«مرجع‌تراشی» تصنعی و تعیینی و مرجعیت «خودخوانده» یا «حزب‌ساخته» یا «اجانب‌پرورد»، بازیچه قراردادن شان مهم و مقدس مرجعیت است و بسیار بسیار خطرناک است.

یثربی، نویسنده کتاب «ماجرای غم انگیز روشنفکری در ایران» با بیان اینکه برخی به اشتباه فکر می‌کنند روشنفکری یعنی ضدیت با حاکمیت، گفت: روشنفکر باید فکر ارائه بدهد، فکری که زندگی را تغییر دهد.

یثربی معتقد است که ما باید به جای التماس ظهور به دنبال فراهم کردن شرایط آن و ارتقا تمدن خود باشیم. وی همچنین معتقد است که مهدویت مانند همه اصول اساسی در اسلام عقلانی است و باید به معنای حضور حضرت(ع) در جهان مادی فهمیده شود.

رضا اسماعیلی در یادداشتی به مناسبت ماه مبارک رمضان به شعر آئینی پرداخته و معتقد است؛ شعر مذهبی و آئینی امروز از فقر معنویت رنج می‌برد.

معلم سر کلاس وظايفي دارد، از جمله بايد مطالعه قبلي داشته باشد، وقت را مراعات كند، درس خودش را بگويد، از حرفهاي نامرتبط و صرفا سرگرم‌کننده يا ناشايست بپرهيزد.

1 از 32