( 0. امتیاز از 0 )
عضو هیات علمی دانشگاه آگوست گوتینگن آلمان

ما اخلاق منفک از شریعت نداریم، سیاست منفک از شریعت هم نداریم، معنویت در همه حوزه های سیاسی و اخلاق گرایی در حوزه های سیاسی بدون شک مطرح است، ما سیاست منهای معنویت و اخلاق در اسلام نداریم.

حجت السلام اسماعیل گندمکار، عضو هیات علمی دانشگاه آگوست گوتینگن آلمان با اشاره به جایگاه اخلاق سیاسی و تاثیر اندیشه وارداتی در زدودن این مهم در رفتارهای سیاسی، اظهار کرد: بی تردید اخلاق مبتنی بر فلسفه است، در بحث فلسفه اخلاق که خود جزو فلسفه های مضاف محسوب می شود بسیاری از مسایل بررسی شده است. فلسفه اخلاق چه در اسلام و چه در غرب در حوزه مناسک فردی و کنش های فرد با اجتماع و اجتماع با فرد مباحث متعددی دارد. این گستره مبتنی بر معرفت پیشینی فلسفه نظری است، یعنی فلسفه اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق غربی مبتنی بر معرفت پیشینی فلسفه نظری اسلام و فلسفه نظری غرب و غرب وسترن است.

وی ادامه داد: بدون شک فلسفه علوم انسانی در غرب مبتنی بر فلسفه نظری غرب وسترن است و فلسفه اخلاق نیز در آن ممالک مبتنی بر فلسفه نظری غرب است. همچنین، در حوزه اسلامی نیز فلسفه اخلاق اسلامی مبتنی بر فلسفه علوم انسانی اسلام است و فلسفه علوم انسانی اسلام مبتنی بر فلسفه نظری اسلام است. اما در ایران با توجه به پدیده غربزدگی از دوره قاجار به بعد هرچند که ریشه های تاریخی وجود دارد و در عهد صفویه نیز مطرح بوده است ولی غربزدگی به شکل پدیده (فنومن) از دوره قاجار به بعد در ایران مطرح شده است.

گندمکار با بیان اینکه فلسفه اخلاق غربی در حوزه های گوناگونی خود را مطرح کرده و در سیاست نیز وارد شده است، افزود: بحث آزادی از سوی بسیاری از اندیشمندان غربی نظیر جان هیک و توماس هابز مطرح شد. موضوعاتی نظیر لیبرالیسم و نگاه به آزادی که غرب مطرح می کند معمولا این آزادی ها فردی است و حتی آزادی های معادل یک نوع ولنگاری در رفتار را می بینند، لذا بسیاری از بی اخلاقی ها در حوزه سیاست ناشی از این همین است.

این پژوهشگر ادامه داد: در دپارتمان تفکر اسلامی، اخلاق و سیاست و فلسفه و دیانت و شریعت همه به نحوی مبتنی بر وحی و شریعت هستند، ما اخلاق منفک از شریعت نداریم، سیاست منفک از شریعت نداریم، معنویت در همه حوزه های سیاسی و اخلاق گرایی در حوزه های سیاسی بدون شک مطرح است، ما سیاست منهای معنویت و اخلاق در اسلام نداریم.

وی گفت: در غرب اخلاق زدایی می کنند. معنویت زدایی می کنند. دیانت ستیزی دارند، آنچه که غرب در گستره مسایل سیاسی به دنبال اش است این است که جامعه اسلامی ما باید مبتنی بر نگاه تاریخی که به معارف اسلامی دارد در حوزه سیاست رشد یابد. هرچه قدر که سیاست معنویت گرا باشد به تعالی و حقیقت و فطرت انسانی نزدیک تر است. به هر صورت هویت جمعی ما را در کشورهای اسلامی معنویت و دیانت و شریعت تشکیل می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه آگوست گوتینگن با بیان اینکه غرب مروج سیاست منهای اخلاق و معنویت است، تصریح کرد: علت این امر آن است که غرب از قدرت الهی و فطری دیانت آگاه است، دیانت مانع استعمارگری در کشورهای اسلامی است. جایی که مسلمین به سمت شریعت حرکت کردند ذیل مفهوم اسلامی و قرآنی و معنویت است.

گندمکار تاکید کرد: در تمام دوران تاریخی ایران، هر جا که بحث اخلاق سیاسی مبتنی بر دیانت بوده است موفق بوده ایم، در دوران قبل از اسلام، در الواح باستانی در بیستون، الواح سر پل ذهاب، لوح نوشته ای را دیدم که روی سنگ حکاکی شده بود و نشان می دهد که در دوران دو هزار و دوازده سال قبل از میلاد مسیح،  قداست و معنویت مطرح بوده است.

این مبلغ بین المللی خاطرنشان کرد: غرب امروز ضد سنت اصیل فلسفه خودش حرکت می کند. سیاست منهای معنویت از قدیم الایام مورد تایید هیچ حکیم و فیلسوفی نبوده است. بعد از رنسانس این مسایل در اروپا نوعی انحراف از فطرت انسان و تعالی انسانی را ایجاد کرد.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر