نهضت عاشورا, کتب عاشورایی

عصر شیعه ـ این کتاب در هفت بخش تنظیم و تدوین شده است که آیت‏ الله العظمی روحانی در بخش اول و دوم آن به سؤالاتی درباره اهداف قیام امام حسین(ع)، علت شهادت امام(ع)، علم امام(ع) از سرنوشت، علت صلح امام حسن(ع)، عدم صلح امام(ع) با یزید، نقش امام(ع) در جنبش‏ های آزادی ‎بخش و اصلاح‎ طلب، ریشه ‏های استبداد در فرهنگ و ذهنیت مسلمانان، چگونگی احیای تعالیم اسلامی در غرب ، و در بخش های سوم و چهارم به سو

عصر شیعه ـ نهضت عاشورا در فرهنگ شیعه و ایران چنان ریشه دار است که در تمام شاخه‌های فکری و هنری براحتی می‌توان ردپایی آن را یافت. به همین خاطر است که در زمینه عاشورا و قیام امام حسین (ع) براحتی می‌توان برای تالیفات نوشته شده در این مورد یک شاخه جداگانه تعریف کرد و به‌آن پرداخت. حوزه این شاخه نوشتاری نیز آن قدر گسترده است که از ادبیات نمایشی مکتوب یعنی متن تعزیه‌ها را شامل می‌شود تا تعریف و ت