نهضت عاشورا, نهضت عاشورا

کتاب تبیین جایگاه کوفیان در فرایند نهضت امام حسین(ع) تألیف حسین قاضی خانی از آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مهرماه سال جاری منتشر شد.

مدرس حوزه علمیه می‌گوید: خصوصیت یهود امت پیامبر این است که اگر ادعای عالم دین بودن هم می‏‌کنند، اگر ادعای دینداری هم می‏‌کنند، مرگ‌گریزند و از لقاء خدا فرار می‏‌کنند و دلبسته به دنیا و دنیاگرا هستند.

ادامه نهضت عاشورا, نهضت عاشورا

نگاهی به پیشینه مراسم سوگ ایام محرم

عصر شیعه : دو حکایت مشابه درباره اثر زیارت عاشورا نقل شده که مربوط به برداشتن عذاب از قبرستان است.

1 از 1