( 0. امتیاز از 0 )

کتاب «سیر گفتمان سَلَفیگری» با ترجمه محمدکاظم جعفری از سوی انتشارات سروش منتشر شد.

با توجه به شرایط خاص منطقه خاورمیانه و تحولات جدی در فرقه‌های نوظهور در ادیان و مذاهب گفتمان سلفی‌گری که نوشته مروان شحاده و ترجمه محمدکاظم جعفری است منتشر شد.

سیر گفتمان سَلَفی ـ جهادی، فکر سیاسی جدیدی را مطرح می‌کند که با گفتمان سَلَفی سنتی متفاوت است. این گفتمان به‌باور طرفدارانش کوشیده تا معایب و نقائص گفتمان پیشین را برطرف کند.

این گفتمان کارِ گروهی، جنبشی، سیاسی و جهادی را سرلوحة خود قرار داده، در حالی که گفتمان سنتی دهه‌های متمادی با این امر مبارزه کرده است. این کتاب به مطالعة مهم‌ترین سازمان‌های وابسته به سلفیگری در دوران معاصر می‌پردازد.

نویسنده که خود در ارتباط نزدیک با بدنة بعضی از این سازمان‌ها بوده کوشیده است به تحلیل علل و اسباب و عوامل مؤثر منطقه‌ای و جهانی این تغییر گفتمان در دو سطح فکری و عمل سیاسی بپردازد و شاخص‌های این تغییر را مشخص کند.

باتوجه به حرکت امروزی فرقه‌های جهادی خشونت‌گرا از یک‌سو، و تبلیغات هماهنگ فرهنگی ـ رسانه‌ای و سیاسی غرب در جهت اسلام‌هراسی از سوی دیگر، اطلاع کلیة محققان حوزه‌های سیاسی و سایر شاخه‌های علوم اجتماعی و معارف و تبلیغ اسلامی از روند مزبور بسیار ضروری است.

این کتاب به قیمت 27هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر