( 4.1 امتیاز از 1089 )

ساعات اوج مصرف اشك و دعا و توسل و قول‌و قرار با امام‌رضا(ع) دارد نزديك مي‌شود و ساعات كم‌باريِ درد و غم...

هركس منتظر است، هر لحظه معجزهاي ببيند، شفايي بگيرد يا خبر خوشي بشنود. ساعت 16:30 روز پيش از ميلاد، قرار عاشقان در ميدان شهداست.

  شب ميلاد تو بهاره

پس از مديحهسرايي و مولوديخواني در ميدان شهدا، خادمان بارگاه رضوي پيشاپيش جمعيت به راه ميافتند. بيشتر زائران، يا شاخهگلي در دست دارند يا پرچمكي سبزرنگ و سهگوش كه يك رويش نوشته «ميلاد نور مبارك باد» و روي ديگر، «دهۀ كرامت گرامي باد». زمزمهها در مسير حرم ادامه دارد:

اي گل نور / اي گل ناز / شب ميلاد تو بهاره

ديدۀ دل / ديدۀ جان / بهر ديدن تو بيقراره

هرچي فلك مَه بياره / مثل تو ماهي نداره

ستاره پشت ستاره / سر به سرايت ميذاره

يا مولا، عليبنموسيالرضا / يا مولا، عليبنموسيالرضا

از ورودي شيرازي كه، مثل ديگر وروديها، با گل نوشتهاند «يا امامرضا(ع)» به حرم پا ميگذارند. خادمان همه را به صحن جامع هدايت ميكنند.

چه صحنهاي در صحن جامع رقم خورده است: انبوه جمعيت زائر و مجاور و خادم با زمينهاي از گنبد طلاي آقا و فيروزۀ گوهرشاد. حيف است! بايد برخاست و از بالاي سكوي خبرنگاران، بهنيابت از همۀ آرزومندان، به حضرت سلام داد.

تا برنامه شروع شود، يكي از زائران برميخيزد و با صداي بلند ميگوید: «بارها گفت محمد كه علي جان من است / هم به جان علي و جان محمد صلوات!» زائري ديگر هم در گوشهاي ديگر. بازار صلواتگرفتن رونق ميگيرد.

  آمده دنيا، حجت يزدان

پس از آغاز مراسم با قرائت آياتي از قرآن كه از آراستگي بهشت براي پرهيزكاران ميگويد و سورۀ کوثر را حسن ختام قرار ميدهد، نوبت آمادهكردن مردم براي مولوديهاي شب ميلاد است.

خادمان و زائران گلبهدست كمكم وارد حرم ميشوند.

زائران كه وارد ميشوند، حاج ابراهيم قانع هم ذكر مسير راهپيمايي عيدانه را تكرار ميكند: «اي گل نور / اي گل ناز...»

دل عارف / دل عاشق / ز نسيم تو سبز و بهاري

عطر ايمان / جود و احسان / ميشود ز نگاه تو جاري

بي تو مرا دلبري نيست / بي تو دلم منجلي نيست

با علي تنها نه همنام / در تو بهغير از علي نيست

يا مولا، عليبنموسيالرضا / يا مولا، عليبنموسيالرضا

  فيلم امروز در فرداي قيامت

از اين بالا چقدر نور گوشيهايي پيداست كه فيلم ميگيرند! پسركي آبيپوش روي دوش پدر رفته و گوشيبهدست فيلمبرداري ميكند. پسركي ديگر هم. “قانع” از اين صحنه استفادۀ هنرمندانهاي ميكند: «چندهزار گوشي دارند فيلمبرداري ميكنند. بعد که تصاويرش رو ميبيني لذت ميبري. امشب دوربين امامرضا(ع) هم فيلمبرداري ميكنه. كم نذاري كه فرداي قيامت كه فيلم امشب رو ديدي لذت ببري.»

اي كه مهرت / روز اول / شد عجين با آب و گل ما

يه حرم داري تو مشهد / يه حرم داري تو دل ما

تا دل ما خونۀ توست / دل به نگاه تو بستيم

هركجا هستيم آقا جون / همسايههاي تو هستيم

  ميلاد مسعود امام هشتم است

حاج مهدي سماواتي هم فيض ميدهد:

اي مه ذيقعده امشب آفتاب آوردهاي

يا جمال احمد ختميمآب آوردهاي

يا ز جوف كعبه با خود بوتراب آوردهاي

شادي و شور و نشاط بيحساب آوردهاي

در كوير تشنۀ توحيد آب آوردهاي

با نسيم صبحدم بوي گلاب آوردهاي

نوربخش ديده و روشنگر دل را ببين

بيشتر از نيمۀ مه، ماه كامل را ببين

دوستان عيد آمده، عيد آمده، عيد آمده

عيد دين، عيد ولايت، عيد توحيد آمده

قبلۀ جان، كعبۀ دل، نور اميد آمده

جان به مجد و دل به شوق و لب به تمجيد آمده

بر همه خورشيدها تابنده خورشيد آمده

فيض دائم، عقل كامل، علم جاويد آمده

شمع محفل، آفتاب و نقل مجلس، انجم است

ليلۀ ميلاد مسعود امام هشتم است

نجمه پسر آورده

و سرود مادرنشان، پايان مولوديخواني ميشود:

امشب مه ذيقعده / خورشيد به بر دارد

امشب حرم قرآن / آذين دگر دارد

نجمه پسر آورده / قرص قمر آورده

امشب شجر عصمت / از نور ثمر دارد

امشب به بغل نجمه / تابنده قمر دارد

امشب صدف عترت / پاكيزه گهر دارد

امشب سحري تازه / با خويش سحر دارد

نجمه پسر آورده / قرص قمر آورده

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر