( 4.8 امتیاز از 717 )

عصر شیعه : سازمان صلح اعلام کرد که نظام حاکم در بحرین بر خلاف قوانین و مقررات بین المللی و حتی قانون اساسی این کشور، مانع از آزادی های دینی برای شیعیان می شود. .

به نقل از منامه پست، سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر درباره ادامات اقدامات محدود کننده علیه شیعیان در بحرین و شعائر دینی آنها اظهار نگرانی و اعلام کرد حاکمیت بحرین همچنان بر شیعیان که اکثریت در این کشور هستند ظلم و ستم می کند.
این سازمان افزود: حاکمیت بحرین، با اعمال محدود بر شعائر دینی شیعیان آنها را تحت فشار قرار می دهد و هر اقدامی علیه آنها را به نام قانون انجام می دهد و این چیزی است که با قوانین بین المللی و موازین حقوق بشر و قانون اساسی سال 2002 بحرین در تضاد است.
این سازمان در گزارش روز سه شنبه 2015 خود که به نقض ازادی های دینی در بحرین در ماه محرم امسال پرداخت اعلام کرد این دوره شاهد بیشتر نقض آزادی علیه شیعیان و مراسم و شعائر دینی آنها بود.
در ادامه این بیانیه آمده است با توجه به اینکه این شعائر و مراسم از زمان های دور بوده است و با توجه به آنچه موازین و حقوق بین الملل درباره حقوق مدنی، سیاسی و قانونی شهروندان تاکید کرده است، دولت بحرین به جای اجازه دادن به شیعیان برای انجام شعائر و مراسم دینی و خود محترم شمردم آنها، روزهای نهم و دهم ماه محرم اقداماتی زیادی در این خصوص انجام داد که  مغایر با این قوانین و موازین است. 

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر