( 4.4 امتیاز از 2316 )

عصر شیعه : آیت الله عیسی احمد قاسم از علمای برجسته بحرین با تاکید بر اینکه غرب پدیده تروریسم را به نام اسلام و در کشورهای اسلامی علم کرد اظهار داشت: هیچ نشانی مبنی بر جدی بودن ادعای غرب برای مبارزه با تروریسم دیده نمی شود.

آیت الله عیسی احمد قاسم از علمای برجسته بحرین با تاکید بر اینکه غرب  پدیده تروریسم را به نام اسلام و برای ضربه زدن به آن به وجود آورد، اظهار داشت: هیچ نشانی مبنی بر جدی بودن ادعای غرب برای مبارزه با تروریسم دیده نمی شود.

وی تصریح کرد: در سرزمین طاغوت، مستکبران قدرت و امکانات را به دست داشته و عامل اصلی فساد و شر هستند. در سرزمین طاغوت هر کس قدرت را به دست گرفت، به عامل فساد و خرابی و نیز کشتار و ایجاد ترس و وحشت تبدیل شده و کشورهای دیگر را هدف قرار داده و ثروت های آن را به غارت برد.

مستبدان فقر و بدبختی و خرابی  را برای مردم سرزمین خود به ارمغان آورده و میلیون ها نفر را در خدمت خواسته های استکباری خود به کام مرگ فرستادند.

روی کار آوردن دولت های دست نشانده در کشورهای مسلمان

این روحانی برجسته بحرینی ادامه داد: مستکبران و استعمار گران در کشورهای تحت حکومت خود دولت های دست نشانده روی کار آورند تا ملت ها را زیر یوغ ظلم و ستم قرار داده و آنان را به بندگی و بردگی بکشانند. آنان سایه عقب ماندگی را به طور کامل در تمام جوانب زندگی مردم گسترده و با جنگ های ویرانگر و توسل به زور و ظلم راه نهضت و خیزش ملت های تحت سلطه را سد کردند.

دولت های دست نشانده، ضامن منافع استکبار جهانی

آیت الله قاسم اظهارداشت: استکبار جهانی همچنان به روی کار آوردن دولت های دست نشانده که دشمن ملت خود هستد، ادامه داده تا بتواند هرگاه منافع آن اقتضا کرد یک دولت را برکنار کرده و دولت دیگری را که حامی منافع استکباری آن باشد روی کار بیاورد.

سهم مردمی که مطیع بی چون وچرای دولت های طاغوتی و برده وبنده آنان بودند، بی کم و کاست داده شد و حاصل این مزدوری و خیانت از هم پاشیدگی وحدت امت مسلمان و تعقیب هر انسان آزادیخواهی بود که در برابر وطن و مردم خود احساس مسئولیت می کرد.

این وضعیت از سوی دولت های دست نشانده استکبار جهانی ادامه داشته و دارد و آنان همچنان ملت خود را مورد ظلم و ستم قرار داده و میهن را به آتش می کشند.

مستکبران برای مبارزه با دین به هر وسیله ای متوسل شدند

وی تاکید کرد: وحدت امت ما را سلب کرده و بذر تفرقه را در بین آنان پاشیده و از هر وسیله ای از جمله طایفه ای و نژادی و قبیله ای و نیز حزبی و عوامل دیگر برای تحقق این هدف خبیث بهره بردند و به هر وسیله ای به جنگ دین رفته تا مانع  وحدت و نهضت مردم و پایداری ین وحدت شوند.

مستکبران از طریق دولت های دست نشانده ما را از بهره برداری از امکانات موجود و تحقق هرگونه پیشرفت علمی محروم کردند و مردم را در تمام زمینه ها نیازمند غرب نگاه داشتند.

علم کردن پدیده تروریسم در بین مسلمانان و به نام اسلام

آخرین چیزی که استکبار جهانی با کمک دولتهای دست نشانده خود علم کرد، پدیده تروریسم در بین مسلمانان و به نام اسلام بود تا به این ترتیب تیشه به ریشه اسلام زده و و امت مسلمان را متفرق کرده و هر گونه روزنه بیداری را سد کند و اراده مردم را برای خیزش و انتفاضه جدی از بین ببرد.

آیت الله قاسم ادامه داد، استکبار جهانی با استفاده از هر وسیله ای به رو کردن پدیده تروریسم و ریشه دواندن آن در بین امت مسلمان متوسل شده تا به اهداف کثیف خود دست یابد و اینجا بود که با همان شعار اسلام، تمام مذاهب اسلامی را هدف قرار داد.

تمام این اقدامات با کمک دولت هایی انجام شد که منافع محدود و تنگ نظرانه آنان با منافع اسلام و بیداری و پویایی آن ارتباطی نداشته و از ملت مسلمان و وحدت و قدرت آن دور شده اند تا به این ترتیب سلطه گری خود را بر مردم تحت حکومت خود بسط و توسعه دهند.

وی اظهار داشت: استکبارگران طاغوتی و وابستگان آنان و کسانی که دنباله رو آنان هستند، از هر گونه پیگیری و مجازات در امان هستند از همین رو سرنوشت ملت خود را آنطور که خود می خواهند در دست گرفته و آزادانه هر کاری بخواهند می کنند.

در این شرایط غرب با کمال میل از کسانی که در صدد بودند از جهنم کشورهای اسلامی که به دست مستکبران و دولت های دست نشانده رقم خودره بود، بگریزند استقبال کرده و وجدان وانسانیت کسانی را که به دنبال مزدوری برای آن بود، خریده و ستونی از جوانان مسلمانی ایجاد کرد که به دنبال پناهی برای فرار از دولت های مستکبر خود بودند.

غرب در این خصوص این جوانان را به سمت مقابله با اسلام و امت مسلمان سوق داد و در این فریب و نیرنگ تا جایی موفق شد که این جوانان به باری بر دوش مسلمانان و عامل رنج آنان تبدیل شدند.

بیداری اسلامی در غرب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اسلام ستیزی در غرب گفت:  اما بیداری اسلامی برای تعدادی از مسلمانان که در غرب زندگی می کنند، زنده شده است زیرا آنان به عزت و احترام دین و امت مسلمان واقف هستند و در این میان دولت های استکباری از اسلام به تنگ آمده و در جنگ علیه اسلام تا جایی پیش رفته اند که نمی توانند حجاب یک دختر مسلمان را ببینند.

شوک بزرگ استکبار جهانی و دولت های غربی و دولت های مسلمانی که در علم کردن پدیده تروریسم دست داشته و برای آن موجودیتی فراهم کردند که به مسلمانان ضربه بزند، هنگامی بود که خود شاهد بودند  همین تروریسم موجودیت آنان که پرورش دهنده آن بوده و زمینه قدرت و بقای آن را فراهم کردند، در معرض تهدید قرار داده است.

تروریسم دامن اربابان خود را گرفته است

وی با اشاره به حمایت‌های غرب از تروریسم تصریح کرد: غرب شاهد است که تروریسم دست نشانده خود در سرزمین خود آنان جنگ را آغاز کرده و آتش آن در همین کشورها زبانه می کشد، از همین رو به فکر برپایی پایگاههای مرزی برآمده و پی در پی نشست و کنفرانس برگزار می کنند تا با خطری که آنان را در معرض تهدید قرار داده است، مقابله کنند.

غربی ها مدعی هستند که آتش تروریسم از کشورهای مسلمان زبانه کشیده است و جایی است که حکومت ها و دولت های آن دست نشانده غرب بوده و بر این باور بودند که هر روزنه ای برای نهضت و وحدت مردم را سد کرده اند.

فرار از گرسنگی و تروریسم به سمت جاده مرگ

بیشتر کسانی که به غرب می گریزند و ذلت و تحقیر آن را به جان می خرند، کسانی هستند که از مرگ و گرسنگی و تروریسم از کشور خود گریخته و برای رهایی از این وضعیت در مسیر مرگ قدم می گذارند؛ مسیری که جان بسیاری را گرفته و هنوز هم قربانی می گیرد.

در این شرایط غرب از پدیده مهاجرت کسانی که از تروریسم و ظلم گریخته اند ابزاز نگرانی کرده است زیرا با تعداد بی شماری روبه رو شده  که درخواست پناهندگی دارند و از ظلمی که غرب عامل آن بوده است، می گریزد.

به این ترتیب تمام کسانی که عامل به وجود آمدن تروریسم بودند، از آن به وحشت افتاده و مدعی هستند که به طور جدی به مبارزه با آن اقدام می کنند، اما آیا در این ادعا صادق هستند و چقدر در این خصوص می توان به آنان اعتماد کرد؟

آیا به اندازه کافی متوجه شده اند که تروریسم دامن کسانی راکه آن را پرورش داده می‌گیرد و آتش تروریسم کسانی را که این پدیده را به وجود آورده ، به کام خود می کشد؟

نشانه های مبارزه جدی با تروریسم چیست؟

مبارزه واقعی با تروریسم نشانه های متعددی دارد که مهم ترین آن این است که به دین اسلام و کرامت و آزادی مسلمانان احترام گذاشته شده و حق مشارکت آنان در مسائل سیاسی کشورشان به رسمیت شناخته شود و علاوه بر این از تفرقه افکنی بین امت مسلمان دست برداشته و سریال تعقیب آزادیخواهان مسلمان پایان داده شود.

همچنین باید زندان ها از کسانی که با آزادیخواهی حق سیاسی و عدالت و آزادی را خواستار شدند، خالی شود و این چیزی است که هنوز امت مسلمان خواستار آن هستند.

خواسته دیگر این است که غارت ثروت ملت های مسلمان به دست دولتمردان دست نشانده پایان داده شود و از جنگ با دین اسلام و به حاشیه راندن مسلمانان از تصمیم گیری در مورد کشور خود دست برداشته شود و اختلافات طایفه ای و نژادی شعله ور نشود.

نشانی از جدی بودن مبارزه با تروریسم دیده نمی شود

اکنون هیچ نشانی از جدی بودن جنگ علیه تروریسم دیده نمی شود و جدی بودن آن فقط زمانی قابل باور است که اوضاع سیاسی اصلاح شده و در برخورد با ملت های مسلمان عدل معیار اصلی باشد.

از خداوند بزرگ برای ملت مسلمانان و مستضعفان پیروزی و عزت مسئلت داشته و رهایی و نجات آنان و تمام مستضعفان دنیا از نیرنگ مستکبران را خواستارم.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر