( 4.4 امتیاز از 915 )

عصر شیعه : محقق داماد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: از نظر اسلام وفای به عهدهای اجتماعی و بین المللی مهم تر از وفای به عهدهای فردی است چون عدالت اجتماعی مهم تر و نقض آن بلائی عمومی تر است.

همایش «حمایت بین المللی از حقوق مولف» روز گذشته، چهارشنبه دوم دی ماه به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با حضور اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

این همایش سخنرانان متفاوت و متعددی داشت که هرکدام درباره حوزه های تخصصی مربوط به خود سخنرانی کردند.

سیدمصطفی محقق داماد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران اولین سخنران این همایش بود که درباره «جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق اسلامی» سخنرانی کرد.

وی گفت: بشر در زندگیش هرگز بی نیاز از عهد و وفای به عهد نیست، نه فرد انسان از آن بی نیاز است و نه جامعه انسانی، اگر در زندگی اجتماعی بشر که خاص بشر است دقیق شویم خواهیم دید که تمامی استفاده هایی که از جامعه و از زندگی اجتماعی می کند و بطور کلی همه حقوق زندگی اجتماعی او که با تامین آن آرامش می یابد براساس عقد اجتماعی عمومی و عقدهای فرعی و جزئی مترتب بر آن عهدهای عمومی است.

محقق داماد افزود: بنابر این گفته ها انسان نه از خود برای انسان های دیگر اعضای جامعه مالک چیزی می شود و نه از دیگران برای خود مالک چیزی می گردد، مگر زمانی که عهدی عملی با جامعه منعقد سازد و عهدی از اجتماع بگیرد، هرچند که این عهد را با زبان جاری نکند. اگر این مبادله نباشد هرگز اجتماع تشکیل نمی شود، و بعد از تشکیل هم اگر هرکس به خود اجازه دهد که یا به ملاک اینکه زورمندی و یا به خاطر عذری که برای خود تراشیده می تواند این پیمان های عملی را بشکند اولین چیزی را که شکسته عدالت اجتماعی یا همان رکن جامعه انسانی است. رکن عدالت اجتماعی پناهگاهی است که هرانسانی از خطر اسارت و استخدام و استثمار به آن رکن رکین پناهنده می شود.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران ادامه داد: در یک آیه شریفه قرآن، برعمل به عهد چنان تاکید شده که گوئی مومنان نسبت به عمل به عهود مستقیما در مقابل خداوند مسئولند: «و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و به پیمانتان وفا کنید همانا پیمان مورد سوال خداوند خواهد بود. به نظر علامه طباطبائی این آیه شریفه مانند دیگر آیاتی که وفای به عهد را مدح و نقض آن را  مذمت کرده هم شامل عهدهای فردی و بین دو نفری است و هم شامل عهدهای اجتماعی و بین قبیله ای، قومی، امتی و بین المللی است،  از نظر اسلام وفای به عهدهای اجتماعی و بین المللی مهم تر از وفای به عهدهای فردی است چون عدالت اجتماعی مهم تر و نقض آن بلائی عمومی تر است.

پس از محقق داماد، سید حسین صفایی درباره موضوع « حمایت از حقوق مادی و معنوی مولف در کنوانسیون برن»، محمود صادقی درباره موضوع « استثنائات حمایت از حقوق مولف در کنوانسیون برن»، ستار زرکلام درباره موضوع « بررسی تطبیقی کنوانسیون برن و لایحه جدید قانون جامع مالکیت ادبی و هنری»، سعید حبیبا درباره موضوع « آثار الحاق ایران به کنوانسیون برن در حزوه کتاب»، اسدالله امامی درباره موضوع « تدابیر استثنائی کنوانسیون برن برای حمایت از کشورهای در حال توسعه» و سیدحسن شبیری درباره موضوع «حمایت بین المللی از حقوق مرتبط با تاکید بر کنوانسیون حمایت از اجراکنندگان آثار سینمایی» سخنرانی کردند.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر