( 4.7 امتیاز از 106 )

عصر شیعه : مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان کشور در برنامه "گفت و گوی اجتماعی " رادیو گفت وگو مطرح کرد: «فرض کنید این فرهنگ فمینیسم، دختر جوان ما تحت تعلیم و آموزش هایی قرار می گیرد که می خواهد اساساً از زیربار مسئولیت خانواده دورشود، خب این یک بحث نظری و تئوری است چرا ما باید امروز در جامعه مان شاهد این باشیم که فمینیسم دارد ترویج می شود و حتی خیلی آشکارتر از قبل.»

 

در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" موضوع «تجردگرایی در کلان شهرها» مطرح شد و کارشناسان، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، دکتر مصطفی مسلم زاده، عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه، دکتر لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان کشور به پرسش های احمد توکلی (مجری برنامه) پاسخ دادند.

مجری در ابتدا از افتخاری می پرسد چرا ما در کلان شهرها مواجه با تجردگرایی هستیم؟

عضوکمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: «این موضوع چندوجهی است. عوامل مختلفی دارد تجردگرایی. بخش عمده اش برمی گردد به مسائل فرهنگی و فرهنگ زندگی مجردی.»

وی به ازدواج های ناپایدار اشاره کرد که پس از یک دوره ی مثلا یک تا پنج سال، منجر به طلاق می شود، به بعدش می تواند زمینه های زندگی مجردی فراهم شود و فرد، تجردگرایی را انتخاب کند.

حجت الاسلام پژمان فر،  با طرح پرسش مجری که گفت آیا مسائل فرهنگی در این زمینه اولویت دارد، این گونه پاسخ داد: «بله.  در فضای سابق که یک فضای بسته ای بود، ارتباطات مثل امروز نبود که پی در پی دارد توسعه پیدا می کند، مثل فضای مجازی. طبیعتاً این اختلاط فرهنگ ها که زمینه اش به واسطه انواع وسایل ارتباط جمعی دارد گسترش پیدا می کند، و بدون مدیریت هم دارد اتفاق می افتد، نتیجه اش این است که فضای سبک زندگی هم در همه عرصه ها، تحصیل، غذاخوردن، لباس پوشیدن و ازدواج کردن و موارد دیگر، دارد تغییر پیدامی کند. معتقدم که چنانچه مسائل اقتصادی هم اگر موجب رویکرد تجردگرایانه باشد، باید آن را ذیل مسائل فرهنگی ببینیم. ما به عنوان متولیان امرفرهنگی حاکمیت، کجای این موضوع قرارداریم و چه مدیریتی می کنیم.

بلافاصله مینو اصلانی وارد بحث می شود و می گوید: «این بحث فرهنگی خیلی کلان است. اگر بخواهیم مصداقی بگوییم به نظرم خانواده ها باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند. خب، القائاتی که در فضای مجازی صورت می گیرد و ترویج فرهنگ هایی که منطبق بر خلقیات و شأن و کرامت جامعه ما نیست، صورت می گیرد، به مرور آن احترام متقابل را از ایشان می گیرد. پیشتر مسالمت آمیز درکنار هم زندگی می کردند، ولی با تأثیرپذیری از فضای مجازی، خلق و خوی شان هم عوض می شود. امروزه وقتی می بینیم ترویج خشونت و  اباحه گری زیاد شده، آستانه تحمل افراد خانواده نسبت به هم کم می شود. جادارد از صداوسیما تشکرکنم که وارد این موضوع شده. هرچند در کشور این بحث تجردگرایی هنوز حاد نیست. البته که نشانه هوشمندی صداوسیما می تواند باشد و تلنگری فرهنگی به مسئولان فرهنگی و ایجاد حساسیت و می تواند کمک کند به پیشگیری.»

سپس مسلم زاده، وارد بحث سبک زندگی شد که خود از اعضای کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او ابتدا به چهار ضلع سبک زندگی پرداخت و گفت: «اجازه بدهید تصویرش را در یک چهارضلعی ببینیم. یک ضلعش تئوری ها و انگاره هایی است که درجامعه پمپاژ می شود که از دانشگاه هاست. مثل تئوری لیبرالیسم.  ضلع دومش رسانه ها هستند. به مفهوم عام. چه داخلی و رسمی و چه غیررسمی و بین المللی. ضلع سوم، ضلع الزامات اجتماعی است که بخشی از آن عرف است و بخش دیگرش نهادهای رسمی و قانون.» مسلم زاده هنوز به ضلع چهارم نرسیده بود که حجت الاسلام پژمان فر وارد بحث شد و باعذرخواهی گفت: «رسانه، یک ابزار است. یک ابزار مدیریتی. اگر متعلق به زیرساخت های فرهنگ اسلامی باشد، یک جور واکنش نشان می دهد، اگر در اختیار فرهنگ های دیگر قرار بگیرد، دیگر شرایط متفاوت می شود. مثل ابزاراست رسانه. مثل تیغ جراحی که در اختیار یک جراح حاذق باشد، یا یک زنگی مست، کیفیت استفاده اش متفاوت است.» مجری دراین میانه وارد می شود و می گوید: خب ما چرا نباید آمادگی داشته باشیم که درصورت ورود فرهنگ هایی مغایر با ارزش های ما و فرهنگ ما کاری کنیم؟

حجت الاسلام پژمان فر: «بحث اینجاست که نتوانستیم مدیریت کنیم این جریان رسانه ای را. گفتمان ما ضعیف نیست فقط نتوانستیم خوب مدیریت کنیم»

مسلم زاده: «داشتم عرض می کردم، یک ضلعش هم رسانه است. و ضلع آخرش هم خود شرایط اقتصادی است. درمجلس بررسی هایی که کردیم ببینیم آیا هرکدامش متولی بخصوصی دارد یا نه، دیدیم که هر کدامش متولیان موازی دارند! و با هم رقابت می کنند برای اعتبارگرفتن و پول گرفتن و بعد، پاسخگویش هم نیستند! این وسط چه اتفاقی می افتد؟ جوان ما گرفتار این چهارضلعی می شود. مواجه می شود با انگاره های لیبرالیستی. این هم دانشگاه های ما به او می دهد. اینکه مثلا هدف زندگی در تئوری لیبرالیسم چیست؟ پاسخ، سود و لذت است. هفتاددرصد خروجی فعالیت های ما در دانشگاه ها همین هاست. به مقوله ازدواج که می رسند در جوامع غربی، تجرد را ترجیح می دهند. چون می بینند ازدواج، تقید دارد، مسئولیت آور است به تعبیر فرهنگ اسلامی. بنابراین، سود و لذت را در تجرد می بینند»

حجت الاسلام پژمان فر در ادامه ی صحبت‌های عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی  توضیح می دهد: «باورها تبدیل به رفتار می شوند. الان نگاه می کنیم به گذشته که چرا آن جوان، به زندگی اش علاقمند بود. چون می دید تمامی خواسته هایش که آرمانش بود، در یک فضای اجتماعی دونفره شروع می کرد، محقق می شد و می گفت من اینجا می توانم به خواسته هایم برسم. ولی الان شرایط فرق کرده.» لحظاتی حرف های میهمانان برنامه باهم تلاقی می کرد. لاله افتخاری می گفت: «مشکل ما این است که برای جوان مان هدف از ازدواج را نعریف نکردیم. ازدواج را تعریف نکردیم.» مسلم زاده می گفت: «اصلا این بحث نیست که این حرف ها و انگاره های لیبرالیستی منحصر در جامعه غربی و جوان غربی است، همین جا هم دانشگاه ها دارند این کار را می کنند.»

حجت الاسلام پژمان فر ادامه می دهد: «امروز آرمان ها متفاوت شده است. امروز جوان به این نتیجه رسیده که نباید ازدواج کند. همان طور که آقای دکتر فرمودند این یک بار مسئولیتی است که جوان حس می کند. جوان به خودش می گوید چرا بروم  زیربار ازدواج؟ چون به واسطه‌ی ازدواج، بخش زیادی از منافعی که دارم از بین می رود. چون محدود می شوم. پس تجرد را دنبال می کنم.

مجری: یعنی این شد آرمان الان؟

حجت الاسلام پژمان فر: «این بحث گفتمان این نسل است.»

لاله افتخاری: «چندسالی است می بینیم خانواده ها تربیت فرزندان خود را واگذارکرده اند به جامعه، به دیگران.» اما مینواصلانی، رئیس بسیج بانوان کشور مایل بود آسیب شناسانه و علت جویانه به موضوع نگریسته شود. گفت: «فرض کنید این فرهنگ فمینیسم، اینکه دختر جوان ما تحت تعلیم و آموزش هایی قرار می گیرد که می خواهد اساساً از زیربار مسئولیت خانواده دورشود، خب این یک بحث نظری و تئوری است. چرا ما باید امروز در جامعه مان شاهد این باشیم که فمینیسم دارد ترویج می شود و حتی خیلی آشکارتر از قبل. این حتماً یک مبانی تئوری دارد یا مبانی دیگر مثل رسانه هم دارد.  مثل ترویج خشونت از طریق رسانه ها و ماهواره ها. این اضلاعی که آقای دکترفرمودند باید بشکافیم آنها را. آسیب هایش را بشناسیم. اگر بررسی شود این آسیب ها از لحاظ رفتاری و اثرگذاری بر جوانان ما... » دراین لحظه حجت الاسلام   پژمان فر وارد حرف مینو اصلانی می شود و می گوید: «اصلا خیلی از جوان ها این را آسیب نمی دانند خانم. بلکه نهایتا می گویند تحول اجتماعی. یک زمانی افراد، یک وابستگی اعتباری داشتند و الان ندارند آن را. همان طور که شما و آقای دکتر گفتید اینجا باورها دارد تغییرمی کند. حاکمیت اینجا نقشش مهم است که رسانه می تواند ابزاری بشود برای اعمال مدیریت حاکمیت روی این موضوع.»

مسلم زاده: «البته این را هم اینجا روشن کنیم که جوان نمی گوید من «تنها» هستم، بلکه می گوید آزادی دارم. آزادم. چون ازدواج را تقید و تعهد می داند و نمی خواهد زیربار مسئولیتش برود.»

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر