( 4.8 امتیاز از 2401 )

عصر شیعه : پروفسور انتصار با اشاره به تقابل جدی صهیونیسم سیاسی با تشیع و مهدویت گفت: با شکل گرفتن دولت مدرن در اسرائیل و محرومیت فلسطینیان است که شیعه در سیاست داخلی و خارجی در تقابل با صهیونیسم پنداشته می شود.

 

امروز دشمنان اسلام با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده، مکاتب و فرقه هایی را به مردم دنیا معرفی می کنند که دارای مبانی مهدویت و منجی گرایی هستند و از آنجایی که موضوع ظهور منجی، از مسائل مشترک ادیان دنیا است لذا پرداختن به امور مهدوی و گسترش عقیده موعودگرایی در میان ادیان مختلف، کاملا طبیعی و قابل پیش بینی است.

به طور قطع، ورود فرقه های انحرافی در این عرصه با انگیزه های استعماری صورت گرفته است، به عنوان مثال، فرقه ضاله بهائیت از حدود یکصد سال قبل، با هدف اعلام نسخ دین اسلام و ظهور دین جدید و زیر سؤال بردن مسئله خاتمیت و مهدویت پا به عرصه گذاشت و با کمک استعمار سعی در فرقه سازی، شبهه افکنی و ایجاد انحراف در میان مسلمانان به ویژه شیعیان دارد.

عقاید آخرالزمانی مسلمانان و باور به مهدویت، اخیرا به مجادلات انتخاباتی آمریکا نیز کشیده شده است و نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در راستای اسلام هراسی و ایران ستیزی، باور به مهدویت را به میان آورده اند و بر طبل ایجاد ترس از مهدی خواهی مسلمانان می کوبند.

در گفتگو با پروفسور «نادر انتصار»، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای آمریکا به بررسی نفوذ جریان منجی گرایانه اوانجلیست های مسیحی و صهیونیست های مسیحی در ساختار قدرت آمریکا پرداخته ایم که در ادامه از نظر می گذرد.

 

به چه میزان نگاه منجی گرایانه در سیاست و حکومت آمریکا نفوذ دارد؟

منجی گرایی یکی از اجزای اصلی و اساسی مسیحیان اوانجلیست است. این مسیحیان اوانجلیست در سطوح اجتماعی دولت مرکزی از یک سو و دولت های محلی و ایالتی در ایالات متحده آمریکا نفوذ دارند. در واقع آنها بخش مهمی از طرز تفکر سطوح مختلف دولت فدرال و دولت های محلی و ایالتی در آمریکا را تشکیل می دهند. این جریان نقش مهمی در انتخابات ملی از یک سو و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دیگر ایفا می کنند.

«تد کروز» یکی از چهره های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و از نامزدهای حزب جمهوری خواه که تا همین اواخر در رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان حضور داشت یکی از اوانجلیست های مسیحی بود که خود او به این موضوع را معترف بود. وی دیدگاه های منجی گرایانه خود را در رقابت های انتخاباتی و در این کمپین به کار می برد.

 

یکی از جریاناتی که در تلاش است تا تفکر منجی گرایانه را دنبال کند جریان صهیونیسم مسیحی است. این جریان در حال حاضر به چه میزان در آمریکا فعال است؟ آیا در بدنه سیاست خارجی این کشور این جریان نفوذ دارد؟

مسیحیان صهیونیست بخش یکپارچه ای از جریان اوانجلیست های مسیحی در آمریکا و اروپا هستند. در واقع مسیحیان صهیونیست بخش قدرتمند و فعال جریان مسیحیت اوانجلیست در ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند. با سیاسی کردن بنیان های مسیحیت در سال های اخیر نقشی که مسیحیان صهیونیست در سیاست آمریکا و گفتمان سیاسی آمریکا بازی می کند رو به افزایش گذاشته است. در سیاست خارجی نیز شاهد هستیم که تفکر مسیحیت صهیونیسم به ویژه در سال های اخیر ساری و جاری است و نفوذ زیادی یافته است.

 

نوع نگاه این جریان به مهدویت شیعی و باور منجی گرایانه در تشیع چیست؟

در این خصوص باید توجه داشت که تمرکز صهیونیسم مسیحی و جریان های مسیحیت اوانجلیست شیعه و مفهوم مهدویت از منظر شیعه نیست. در واقع مفهوم مهدویت در شیعه در شکل دادن و اثرگذاری بر جنبش ها و جریان های مسیحیت اوانجلیست در ایالات متحده آمریکا نقشی نداشته است.

 

باور منجی گرایانه و مهدویت تشیع چرا مورد مخالفت جریان صهیونیسم است؟

باور به منجی نزد شیعه و منجی گرایی شیعه به لحاظ کلامی و الهیاتی فی نفسه مقابل صهیونیسم نیست چرا که صهیونیسم سیاسی پدیده ای نوظهور است و تا قرن نوزدهم میلادی ظهور و بروز نیافته بود. این در حالی است که شیعه و مفهوم مهدویت در شیعه چند قرن قبل از ظهور و بروز صهیونیسم سیاسی شکل گرفته بود. با شکل گرفتن دولت مدرن در اسرائیل و محرومیت فلسطینیان است که شیعه در سیاست داخلی و خارجی در تقابل با صهیونیسم پنداشته می شود. در واقع صهیونیسم سیاسی در حال حاضر در تقابل جدی با تشیع و مفهوم مهدویت قرار دارد.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر