( 4.4 امتیاز از 41 )

عصر شیعه : فرماندۀ بسیج مردمی عراق، اقدامات آل خلیفه در بحرین را در امتداد با فعالیت های داعش در عراق دانست.

 

"ابومهدی المهندس" با انتشار بیانیه ای، اقدام حکام بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، مرجع تقلید شیعیان در این کشور را محکوم کرد.

به نوشتۀ وبگاه "مرآة البحرین" در این بیانیه آمده است: چندین دهه است که اجحاف، استبداد و ظلم بر بحرین سایه گسترانده است و مردم این کشور، همچنان زیر چوب طایفه گری آل خلیفه و تاریکدلانِ پشتیبانِ آنان، رنج می کشند. رژیمی که اکنون نقاب از چهرۀ رویکردِ سرکوبگرِ خود برانداخته و از آیت الله شیخ عیسی قاسم که از شاخص ترین علمای بحرین است، سلب تابعیت و پیش از او شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی را به زندان محکوم کرده است.

المهندس افزود: اقدام آل خلیفه در تغییر ساختار جمعیتی با رویکرد طایفه ای و فراخوانی بیگانگان و صدور شناسنامۀ بحرینی برای آنان؛ آن گاه سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت جو در طول سال های گذشته و پیگرد آزادگان بحرینی با پشتیبانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، در سایه سکوت جامعه جهانی؛ کار را به آن جا کشاند که اینان، آیت الله شیخ عیسی قاسم را سلب تابعیت کنند، شخصی که الگوی صلح و میانه روی و رهبرِ مطالبه کنندگانِ تغییر نظام استبدادی است.

فرماندۀ بسیج مردمی عراق، اقدامات حکومت بحرین را "گامی تحریک آمیز و اشتباهی فاحش" توصیف کرد و گفت: آن ها به پیامدها و ابعاد این اقدام آگاه نیستند و نمی دانند که ملت انقلابی بحرین، برای هر قطرۀ خونی که بر زمین ریخته و برای هر صدایی که شکنجه شده است، انتقام خواهند گرفت. مردم بحرین راه پیمایی خواهند کرد و برنامه های مبتنی بر اصلاحات خود را فریاد خواهند کشید و نابودی رویکرد چیره گری و تغییر نظام استبدادی را خواستار خواهند شد، زیرا این نظام استبدادی، امتداد اقدامات داعش در عراق است؛ از بالاتر این که حاکمان بحرین، عربستان سعودی و قطر، نه تنها حامیان تروریسم در همه کشورهای جهان، بلکه خودشان اصلِ تروریسم هستند.

ابومهدی المهندس همچنین تصریح کرد: استمرار نظام سرکوبگر استبدادی در بحرین و ادامه رویارویی با این نظام، آغازی بر درگیری هایی خواهد بود که آل خلیفه با زوال و نابودی خود، تاوان آن را خواهند داد.

فرماندۀ بسیج مردمی عراق در پایان جنایت ها و سرکوبگری های آل خلیفه را محکوم و حمایت و پشتیبانی خود را از "آرمان ملت بحرین و جهاد مقدسِ این ملت"، اعلام کرد.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر