( 4.3 امتیاز از 36 )

عصرشیعه : دکتر راضیه تبریزی زاده در برنامه "شعبده شوم" از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: این نوع گروه ها همواره در تعارض با اصل یکتا پرستی و موحد بودن انسان ها به وجود می آیند، چرا که شاخصه های موجود در این دسته ها با اصل توحید هم ردیف و هماهنگ نیستند.

برنامه "شعبده شوم" با موضوع بررسی انجمن های دوازده قدمی با حضور دکتر راضیه تبریزی زاده (استاد حوزه و دانشگاه) و استاد احسان رنجبر (پژوهشگر حوزه عرفان های نوظهور) روی آنتن رفت.

دکتر راضیه تبریزی زاده در برنامه شعبده شوم با اشاره به نیروی برتر در انجمن های دوازده قدمی، اظهار داشت: این نوع گروه ها همواره در تعارض با اصل یکتا پرستی و موحد بودن انسان ها به وجود می آیند، چرا که شاخصه های موجود در این دسته ها با اصل توحید هم ردیف و هماهنگ نیستند.

وی همچنین در این خصوص ادامه داد: خدایی که در این عرفان مطرح می شود، خدایی خاصی است که صفات منحصر به خود را دارد، این افراد اعقاد دارند، که هر شخصی باید نسبت به ذهنیات و درونیات خویش خدای منحصر به خود را شناخته و به آن ایمان داشته باشد، بنابر این خداوند به اندازه ی درک یک مخلوق کوچک شده و به اندازه ی ذهن افراد سقوط می کند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که خدا در ذهن این افراد ویژگی ها ثابتی ندارد، اظهار داشت: صفاتی که به اندازه ی ذهن مخلوق در این نوع از عرفان ساخته می شود، برخی اوفات با صفات حقیق خداوند هماهنگ بوده صحیح هستند، اما با این کار صفات خدا محدود به بخش ذهنی فرد می شود و علاوه بر این صفاتی چون جباری و عدالت خداوند پنهان می ماند.

وی با بیان این که انجمن ها دوازده قدمی نسبت به خدا یک دیدگاه طلب کارانه دارند، افزود: کسی که از خدا فقط در صفات آرامش بخش و رحمانیت یاد می کند، همواره طلب کار خواهد بود و جنبه های دیگر خداوند از جمله عدالت را در نظر نخواهد گرفت.

راضیه تبریزی زاده با همچنین در ادامه ی همین موضوع گفت: خدایی که اعضای این انجمن ها قبول دارند، فقط منتاسب با سرایط و روحیات خودشان است، و خدای کامل و جامع را به ضورت کامل نمی شناسند.

وی با بیان این که اعضای انجمن های دوازده قدمی مذهب را قبول ندارند، اظهار داشت: در دستور کار این افراد مذهب وجود ندارد، و تمام اعمال آن ها خود محور و دنیوی است. این گونه افراد فقط در پی آرامش وجودی خویش است.

این استاد حوزه ی عرفان های نوظهور در خصوص راه رسیدن به نیروی برتر در انجمن های دوازده قدمی، خاطر نشان کرد: تمام دوازده قدم در این انجمن ها به خاطر دستیابی به نیروی برتر است، در انتهای کار وقتی که شخص به مراحل پایانی می رسد در جستجوی کمال اعمالی را انجام داده و کمال خود را می یابد، اما مشکل اصلی کار این جاست که این قدرت برتر به درستی برای افراد معرفی نشده و خدای مرفی شده، تنها خدایی است که برخی از صفات مهربانی را دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق علوم قرآنی خداوند دارای صفاتی متعدد است، که در این عرفان بخش بسیاری از آن مطرح نشده و خدای معرفی شده با خدای در قرآن متفاوت است.

تبریزی زاده با بیان این که فرد در دایره ی گام های دوازده گانه ارتقا پیدا نمی کند، افزود: خداوند اگر موجود کمال یافته ای باشد، فرد در ارتباط با آن کمال به تکامل خواهد رسید؛ اما در این عرفان خدای متعالی در ذهن افراد پروش یافته و مسلما کامل نیست. به عبارت دیگر خداوند در این عرفان ها در سطح ذهن شخص وسعت دارد.

در بخش دیگر این برنامه احسان رنجبر با اشاره به جایگاه نیروی برتر در انجمن های دوازده قدمی، اظهار داشت: در قدم اولِ این طریق افراد با ابراز ناتوانی در برابر خویش، نیروی برتری را برای خود انتخاب می کنند که این نیرو می تواند هر شخص یا پدیده ای باشد. و بعد از مدتی این نیروی برتر تبدیل به خدای اشخاص می شود، خدایی که خود نیز مخلوق است.

وی  در ادامه ی همین موضوع اضافه کرد: تئوری های این انجمن ها به قدری دقیق طراحی شده است، که اگر کسی اطلاعی کافی از آموزه های دینی را نداشته باشد، متوجه امر و اصل موضوع نخواهد شد.

این پژوهشگر حوزه عرفان های نوظهور با اشاره به دیدگاه وشناخت بیماران از مراحل دوازده قدمی، گفت: متاسفانه اکثر بیماران و کسانی  که در مراحل دوازده قدمی در حال حرکت هستند، از تئوری های آن به شکل یک عرفان نوظهور اطلاعی ندارد.

وی همچنین ادامه داد: این افراد در بیشتر اوقات توسل و توکل به خداوند را قبول نداشته و از این اعمال دور می شوند، این موضوع ناشی از تعدد جلسات و طریقت هایی که روزانه در فکر اعضای این انجمن تزریق می شود.

احسان رنجبر در خصوص قدم سوم انجمن های دوازده قدمی، خاطر نشان کرد: نیروی برتر اعضای این انجمن با خدای مسلمانان و قرآن متفاوت است.

صوت برنامه ی "شعبده ی شوم" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین شنوندگان عزیز می توانند برای هر جمعه از ساعت 17 الی 18 پیگیر برنامه های دیگر شعبده ی شوم باشند.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر