( 0. امتیاز از 0 )

عصر شیعه : «خلاصه الغدیر در هزار نکته» اثر محمدرضا معراجی، تلخیص کتاب شریف« الغدیر» علامه امینی است که به زبان فارسی در یک جلد منتشر شده است.

 

 در مقدمه کتاب نویسنده به اهمیت و جایگاه کتاب شریف « الغدیر» و نویسنده آن اشاره و نکاتی پیرامون اثر حاضر، بیان شده است. نویسنده معتقد است نباید مباحث کتاب شریف« الغدیر» را برخلاف وحدت جامعه ی اسلامی تلقّی کرد؛ زیرا پرداختن به مباحث فقهی و کلامی و... هر فرقه از فرقه های سنی و شیعه، امری متداول در حوزه های دینی و پژوهشی بوده است و اگر به عنوان مباحث صرفاً علمی پیگیری شود، هیچ مانعی برای اتّحاد مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام که از هرسو کشورهای اسلامی را مورد تاخت وتاز قرار داده اند نیست و آنچه در« الغدیر» دنبال می شود، یک واقعه تاریخی سرنوشت ساز است که اصل آن مورد قبول همه فرقه های اسلامی می باشد و اما آنچه در حاشیه ی این کتاب شریف، مورد کنکاش قرار گرفته و در اثر حاضر، بیشتر به آن پرداخته شده، به قرار زیر است:
 الف) قسمتی از آیات و روایاتی که علّامه امینی، مانند هزاران دانشمند دیگری که به تفسیر و بررسی آیات و روایات می پردازند، پرداخته است ب) قسمتی از مباحث کتاب نیز به بررسی روایات ساختگی و دروغی اختصاص یافته است که به نفع و یا ضرر اصحاب پیامبر( صلی الله علیه و آله) جعل شده که نمایان کردن دروغ بودن این گونه احادیث وظیفه هر دانشمند مسلمانی است که نگران حفظ اسلام و مسلمین است و اتفاقاً همانطور که در این کتاب به آن اشاره شده است، قبل از علّامه امینی، خود دانشمندان اهل سنّت به ساختگی بودن آنها اذعان کرده اند
 ج) قسمتی از مباحث کتاب نیز به سخنان پیامبر( صلی الله علیه و آله) بر له یا علیه بعضی از اصحاب اختصاص دارد که منابع آن از کتاب های مورد اعتماد اهل سنّت استفاده شده است.
 د) قسمتی از مباحث کتاب به زندگی و عملکرد خلفای بعد از پیامبر( صلی الله علیه و آله) و احادیث مربوطه اختصاص یافته است که ممکن است بعضی به این مباحث حساسیت نشان دهند ولی باتوجه به این که آنچه علّامه امینی در این موضوع آورده است همگی از منابع اهل سنّت آن هم کتب دست اوّل آنها انتخاب شده و درواقع علّامه امینی چیزی از خودش درنیاورده بلکه آنچه اهل سنّت در کتاب های خود آورده اند را نقل کرده و در ذیل آن نتیجه گیری کرده است.
 و) پاره ای از مباحث کتاب نیز به پاسخ گوئی به شبهات و تهمت هائی که به شیعه زده شده است اختصاص دارد.

نباید مباحث کتاب شریف« الغدیر» را برخلاف وحدت جامعه ی اسلامی تلقّی کرد؛ زیرا پرداختن به مباحث فقهی و کلامی و... هر فرقه از فرقه های سنی و شیعه، امری متداول در حوزه های دینی و پژوهشی بوده است و اگر به عنوان مباحث صرفاً علمی پیگیری شود، هیچ مانعی برای اتّحاد مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام که از هرسو کشورهای اسلامی را مورد تاخت وتاز قرار داده اند نیست

 ه) سایر قسمت های کتاب هم به نقل اشعار و زندگینامه شعراء و غیره اختصاص دارد.
 به اعتقاد نویسنده، اصل موضوع کتاب، نه تنها مخالف وحدت نیست بلکه خود می تواند مبنای روشن شدن بسیاری از مسائل تفرقه آمیز شود و مباحث مستدل کتاب که اثبات می کند شیعه دنبال روی از قرآن و سنّت پیامبر( صلی الله علیه و آله) و خاندان پاکش را سرلوحه ی خود قرار داده است، سبب رفع بدبینی ها و باعث وحدت جامعه مسلمین می گردد.
 نویسنده به این نکته اشاره دارد که در کتاب« الغدیر»، به اشعار بیش از 100 تن از شعرا در قرون مختلف پرداخته شده است و با توجه به این که علّامه امینی از اشعاری که به زبان عربی سروده شده، آن هم شعرایی که زندگینامه و شرح حال آنها در اختیار او قرار گرفته استفاده کرده است، بایسته است کسانی همّت کنند و اشعاری که به زبان های دیگر دراین خصوص سروده شده را جمع آوری کنند.
 کتاب شریف« الغدیر» در حال حاضر در 11 جلد عربی به جامعه ارائه شده که در 22 جلد به فارسی ترجمه شده است و نویسندگانی که برگرداندن فارسی را عهده دار شده اند به ترتیب مجلدات فارسی عبارتند از: جلد 1 و 2 و 3 توسط محمّدتقی واحدی، جلد 4 توسط دکتر شیخ الاسلامی، جلد 5 و 6 توسط دکتر سید جمال موسوی، جلد 7 و 8 توسط محمّدباقر بهبودی، جلد 9 و 10 توسط زین العابدین قربانی، جلد 11 و 12 توسط محمّدشریف رازی، جلد 13 و 14 و 15 و 16 توسط اکبر ثبوت، جلد 17 و 18 و 19 و 20 توسط جلال الدّین فارسی، جلد 21 و 22 توسط جلیل تجلیل؛ که نویسنده اثر حاضر، از ترجمه آنان، خصوصاً در اشعار با کمی تصرف، استفاده کرده است.
 از آنجا که هدف نویسنده از این خلاصه نویسی، استفاده همه اقشار بوده است، ناگزیر برای استفاده ی اهل منبر و وعظ و دانشمندان ادبیات، متن آیات، روایات و اشعار و برای سایر افراد، ترجمه آن با هم ذکر شده است.
 این اثر که با مقدمه نویسنده آغاز گردیده، در 25 بخش و 1000 نکته تنظیم شده است و چون علّامه امینی از میان صدها شاعری که درباره ی غدیر خمّ شعر سروده اند، فقط به اشعار شعرایی پرداخته که به زندگینامه و شرح حال آنها دسترسی یافته، نویسنده این اثر نیز زندگی نامه هر شاعری را در یک نکته آورده است. مطلب دیگری که باید اشاره شود، آن است که در این اثر، سعی شده هر نکته را که خواننده می خواند، نتیجه بگیرد، ولی در بعضی موارد، لازم است چند نکته را دنبال کند تا نتیجه مطلوب حاصل آید.

منابع: 
1- نرم افزار علامه امینی 
2- هزار نکته از الغدیر

 

 

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر