پاسخ به شبهات

عصر شیعه : شبهاتی که برای عموم شیعه و اهل سنت از ناحیه وهابیت به کار می رود و آنها را به دلیل توسل، مرتد و مشرک می داند، دلایل واهی دارد و پاسخی ساده.

عصر شیعه : اگر معتقد شدیم که امام اگرچه کودک باشد، کسی است که با معجزه و نصّ امامتش ثابت شده و عقلش به عنایت الهی کامل گردیده است دیگر او را با مردم عوام مقایسه نکرده و احکام آنان را بر او تطبیق نمی کنیم.

ادامه پاسخ به شبهات

عصر شیعه : شیعه در زمینه روایات حکومت و حاکمیت امام زمان(ع) به عنوان آخرین حجت اجماع دارد ولی آیا رجعت ائمه را می پذیرد؟ آیا ائمه اطهار(ع) حکومت و حاکمیت خواهند داشت و بعد از امام زمان(ع) حاکم می شوند؟

عصر شیعه : مادران که ارتباط و مسئولیت بیشتری در تربیت دختران دارند، در رابطه با مسأله حجاب نقش مهمی دارند،‌ اگر آن‌ها از حجاب کامل مثل چادر در مواجهه با نامحرم استفاده کنند، دخترانشان از همان کودکی با حجاب اسلامی آشنا می‌شوند.

پاسخ حضرت آیت الله سبحانی : نظر سائل به آيه مباركه است كه مي‌فرمايد

امام‌ شأنيت‌ و فعليت‌ مقام‌ امامت‌ را دارد، چه‌ مردم‌ بپذيرند يا نپذيرند، چه‌ بيعت‌ بكنند يا نكنند، اما قبول‌ بيعت‌ متوقف‌ بر اقبال‌ مردم‌ و عدم‌ محاذيری است‌ كه‌ بايد در نزد امام‌ مسلم‌ باشد.

باز مي گويند: قرآن يک اسلوب و روش خاصي دارد که با روش هاي معروف در ميان فصحا، بلغا و سخن سرايان ماهر، تباين و تضاد دارد زيرا قرآن موضوعات متعددي را به همديگر مخلوط نموده و از هر دري سخن به ميان آورده است.

باز مخالفين اعجاز قرآن مي گويند: اگر کتابي که بشر از آوردن مثل آن عاجز باشد، معجزه محسوب شود، در اين صورت، کتاب هاي «اقليدسي و مجسطي» نيز معجزه خواهد بود، در حالي که اين دو کتاب معجزه نمي باشد.

مي گويند: در قرآن مطالب ضد و نقيض هست و ما در دو مورد به اين تناقض پي برده ايم که وحي الهي و کتاب آسماني بودن آن را مورد ترديد قرار مي دهد.

کسي که به لغت عرب آشنا باشد؛ مي تواند کلمه هايي به مانند يکايک کلمات قرآن را بياورد و کسي که بتواند يکايک کلمات را بگويد

8 از 10