پاسخ به شبهات, عصر شیعه

پاسخ حضرت آیت الله سبحانی: رفتـار امام علي(ع) با خلفا را بايد در دو زمينه مورد بررسي قرار داد:

بنابر تحقيق مسلّم و غير قابل انکار انتسابات و پيوندهايى که بين بنى‌هاشم و امويان رخ داده «يکطرفى» بوده است، به اين معنا که عمدتاً امويان و ديگر مخالفان بوده‌ان

ادامه پاسخ به شبهات, عصر شیعه

پاسخ حضرت آیت الله سبحانی: با اينكه مى دانيم امامان (عليهم السلام) معصوم از گناه هستند وهيچ گاه از آنها گناه صادر نمى شود، در عين حال در برخى از دعاهايى كه از آن بزرگواران رسيده است، ديده مى شود كه آنان در ظاهر اقرار به گناه خود كرده و از پيشگاه پروردگار، خواستار آمرزش گناهان خويش شده اند.

10 از 10