پاسخ به شبهات, عصر شیعه

مي گويند: در قرآن مطالب ضد و نقيض هست و ما در دو مورد به اين تناقض پي برده ايم که وحي الهي و کتاب آسماني بودن آن را مورد ترديد قرار مي دهد.

کسي که به لغت عرب آشنا باشد؛ مي تواند کلمه هايي به مانند يکايک کلمات قرآن را بياورد و کسي که بتواند يکايک کلمات را بگويد

ادامه پاسخ به شبهات, عصر شیعه

قرآن تمام مخالفين خود را به مبارزه کلامي فراخوانده و از آنان خواسته است که به مانند يک سوره از سوره هاي آن را بياورند ولي کسي قدرت معارضه و مبارزه با قرآن را نداشته و در مقابل پيشنهاد قرآن، زانوي عجز بر زمين زده است.

اخیراً کتابی در فضای مجازی منتشر شده که شبهات فراوانی را علیه قرآن مطرح کرده است.

بعضی از مراجع دیدن ماه در نیمکره زمین را برای تمام کسانی که در یک نیمکره هستند، حجت می‌دانند. اما بنابر نظر برخی مراجع دیگر، دیدن ماه در یک منطقه، باعث می‌شود برای مردم آن منطقه و یا برای مردم مناطقی که با آن منطقه هم افق هستند اوّل ماه ثابت شود.

«قرآن به سر» شدن واسطه قرار دادن و توسل به قرآن و معصومین علیهم السلام برای تقرب به درگاه الهی است و آنچه در مفاتیح الجنان در این خصوص نقل شده به نقل از امام باقر و امام صادق علیهما السلام است .

بر مبنای آیه 34 سوره لقمان، آگاهی نسبت به جنین در انحصار علم خداست. آیا تعیین جنسیت از طریق دستگاه سونوگرافی، مفاد این آیه قرآن را نقض می‌کند؟

قرنها پيش از دردوره پيامبراکرم که آغازقرن هفتم ميلادی است، تمدنهای پيش رفته وجود داشته که آثاربرجای مانده ازآن دوره ها تا زمان حاضر وقرنها بعد ازآن باقی خواهد

مأمور ارشادى به زبان فارسى گفت: نماز خواندن بر روى قبور شرك است. زائر در پاسخ گفت: اين تهمت است، ما بر روى قبور نماز نمى خوانيم. مأمور گفت: پس چرا شما از خاك مرده، مهر درست مى كنيد و بر روى آن نماز مى خوانيد؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی روحانی : باسمه جلت اسمائه؛ تحريف معانى مختلفى دارد :

9 از 10