رفیق دیرین, روایت های مستند

اشاره: استاد سید هادی خسروشاهی از دوستان و هم فکران مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بودند که در پیام تسلیت، با تعابیر چون «عالم مجاهد» و «رفیق دیرین» از ایشان یاد کرده اند.

عالم مجاهد سید هادی خسروشاهی که بیش از شصت سال از عمر بابرکت خود را مستمراً مصروف فرهنگ اسلامی و سیاست و اجتماع کرد، او فقط در قم چهره ای شناخته شده نبود؛ بلکه...

ادامه رفیق دیرین, روایت های مستند

اینجانب سید هادى خسروشاهى فرزند آیت الله حاج سید مرتضى خسروشاهى(ره) در سال 1356 هجرى قمرى ـ مطابق با اردیبهشت ماه 1317 ش ـ در تبریز به دنیا آمدم. خاندان ما از سیصد ـ چهارصد سال پیش که تاریخش در اختیار هست، خاندان علم و روحانیت، جهاد و فقاهت بوده اند...

اینجانب سید هادى خسروشاهى فرزند آیت‏ الله‏ حاج سیدمرتضى خسروشاهى(ره) در سال 1356 هجرى قمرى ـ مطابق با اردیبهشت‌ماه 1317 ش ـ در تبریز به دنیا آمدم. خاندان ما از سیصد ـ چهارصد سال پیش که تاریخش در اختیار هست، خاندان علم و روحانیت، جهاد و فقاهت بوده اند...

1 از 1