راه سعادت

یک استاد حوزه علمیه با بیان‌اینکه خداوند دشمن کسی است که دنیا را به خوبی می‌شناسد اما آخرت را نمی‌شناسد، گفت: خداوند از کسی که در حیات خود بخیل بوده اما هنگام مرگ سخاوتمند می‌شود، بیزار است.

آموزه‌های دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه

ادامه راه سعادت

آموزه‌های دعای سی و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و سوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و دوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و یکم صحیفه سجادیه

ذکر خدای سبحان از بهترین و پاکیزه‌ترین اعمال نزد خداوند است و ما در این گزارش گزیده‌ای از ذکر‌ها و گنجینه‌های بهشتی را آورده ایم.

1 از 30