راه سعادت

آموزه‌های دعای سی و نهم صحیفه سجادیه

گر به راستي انسان در راه باشد، در آخرت به جايگاهي مي‌رسد که دم مرگ، خدا دو بال به او عطا مي‌فرمايد که پرواز‌کند و مستقيم به بهشت برسد.

ادامه راه سعادت

یک استاد حوزه علمیه با بیان‌اینکه خداوند دشمن کسی است که دنیا را به خوبی می‌شناسد اما آخرت را نمی‌شناسد، گفت: خداوند از کسی که در حیات خود بخیل بوده اما هنگام مرگ سخاوتمند می‌شود، بیزار است.

آموزه‌های دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و سوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و دوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و یکم صحیفه سجادیه

1 از 30