( 4.3 امتیاز از 38 )
دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

  • کرامت و درود خداوند بر پدر و مادر.
  • از خدا بخواهیم وظیفه‌مان در قبال پدر و مادر را به ما بشناساند و توفیق عمل به آن را به ما بدهد.
  • بیم از پدر و مادر، نیکوست؛ چنان‌که امام سجاد(ع) از خداوند می‌خواهد در قبال پدر و مادر در دلش، بیمی همچون بیم از پادشاهان خودکامه بیافریند.
  • خواهش پدر و مادر را بر خواهش خویش ترجیح دهیم و خرسندی آنان را بر خرسندی خودمان مقدم بداریم.
  • نیکی آنان در حق خودمان را بسیار ببینیم، اگرچه اندک باشد و نیکی خودمان به ایشان را اندک شماریم، اگرچه بسیار باشد.
  • با پدر و مادر با صدای نرم و کلام نیکو سخن بگوییم.
  • از خدا بخواهیم آزار و اذیتی که به پدر و مادر رسانده‌ایم، مایه آمرزش گناهانشان و بلندی مرتبه‌شان گردد.
  • اگر پدر و مادر با ما تندی کردند و حقی از ما تباه کردند یا... از ایشان درگذریم؛ چراکه آنان به جز خیرخواهی نیتی نداشته‌اند.
  • بعد از هر نماز، بلکه در هر زمانی از شب و بلکه در هر لحظه از روز به یاد پدر و مادرمان باشیم.
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر