( 0. امتیاز از 0 )
دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

  • خدایا فرزندان ما را در زندگی کامیاب و عمرشان را طولانی گردان.
  • خدایا جسم و دین و خوی فرزندان ما را صحیح و سلامت بدار و جان و تنشان را از هر گزندی در امان دار.
  • خدایا فرزندان ما را نیکوکار، پرهیزکار، صاحب بینش، پندپذیر، دوستدار و نیکخواهِ یارانت و دشمنِ دشمنانت قرار ده.
  • خدایا ما را یاری فرما که فرزندانمان را بپروریم و ادب نماییم و به آنان مهربانی کنیم.
  • خداوند به شیطان چنان تسلطی بر ما داده که در خانه دل ما جا دارد و در خون ما جاری است. اگر ما از او غفلت کنیم، او از ما غافل نمی‌شود.
  • شیطان انسان را بر کار زشت دلیر می‌کند.
  • شیطان اگر وعده‌ای دهد، دروغ می‌گوید و اگر به نویدی دلخوش کند، تخلف می‌کند.
  • خدا خود به دعاکردن فرمان داده و استجابتِ آن را تضمین کرده است.

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2217/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85--%D8%AF%D8%B9%D8%A7--%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7--%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%B4

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر