( 0. امتیاز از 0 )
دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

  • با دل‌بریدن از همه می‌توان قلب را از یاد غیر خدا پیراسته کرد.
  • نیازخواهی انسانِ نیازمند از نیازمندی دیگر، نشانه کم‌خردی و کج‌اندیشی است.
  • چه بسیار مردمی که از غیر خدا عزت طلبیده‌اند و ذلت نصیبشان شده و توانگری جسته‌اند، اما به تنگدستی رسیده‌‌اند.
  • انسان دوراندیش با دیدن این موارد (موارد ذکر شده در آموزه قبلی) از امیدبستن به دیگران در امان می‌ماند و توفیق بندگی می‌یابد.
  • وحدانیت و یگانگی، قدرت بی‌نیازی، کمال توانمندی، والایی و رفعت فقط از آنِ خداست.

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2220/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85--%D8%AF%D8%B9%D8%A7--%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر