( 0. امتیاز از 0 )
دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

• خداوند اگر بنده‌ای را بیم دهد، کسی نتواند به او ایمنی بخشد و اگر تنهایش گذارد، یاوری نخواهد داشت.
• سرانجامِ هر گریز و فراری، به سوی خداست.
• انسان عبد خداست؛ پس در اختیار او و زمامش به دست اوست.
• قضای الهی در حق بنده عین عدالت است.
• انسان به آنچه نزد خداست نمی‌رسد، مگر با اطاعت از او و رحمت فراوان الهی.
• آنچه خداوند به انسان می‌بخشد نباید او را از یاد و احسان پروردگار غافل کند.
• دیر اجابت شدن دعا نباید انسان را ناامید از خداوند کند.
• همواره سپاسگزار الهی باشیم، تا هنگام به دست آوردن چیزی شادمان نشویم و هنگام از دست دادن، اندوهگین.
• بیم از پرودگار بنده را از گناه دور می‌سازد.

متن شرح و ترجمه فیض الاسلام بر دعای بیست و یک صحیفه سجادیه

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2209/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85--%D8%AF%D8%B9%D8%A7--%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AF--%D8%A7%D9%88

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر