راه سعادت

آموزه‌های دعای سیزدهم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

ادامه راه سعادت

آموزه‌های دعای یازدهم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای هفتم صحیفه سجادیه

یک کارشناس مهدویت گفت: گاهی گفته شده است که چون حضرت مهدی(ع) پس از ظهور، به حق قیام می کند، ایستادن شیعیان به هنگام شنیدن لفظ "قائم آل محمد" می تواند به این معنا باشد که در واقع یک شیعه آمادگی خود را جهت همراهی در قیام به حقِ حضرت صاحب الزمان(عج)، به امام خود اعلام می کند.

آموزه‌های دعای ششم صحیفه سجادیه

امام سجاد(ع) در هر فراز و پیش از هر درخواستی، ابتدا خداوند را با نام و اوصافی...

4 از 30