راه سعادت, عصر شیعه

ذکر خدای سبحان از بهترین و پاکیزه‌ترین اعمال نزد خداوند است و ما در این گزارش گزیده‌ای از ذکر‌ها و گنجینه‌های بهشتی را آورده ایم.

ادامه راه سعادت, عصر شیعه

آموزه‌های دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

از عناوين درس‌های از قرآن این هفته درباره واقعه عاشورا می‌توان به سابقه پیمان‌شکنی از ماجرای غدیر، نمونه‌های پیمان‌شکنی در قرآن، نقش لقمه حرام در انحراف فکری و عملی و ... اشاره کرد.

آموزه های دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه

1 از 29