نتایج کلمه کلیدی

سید‌مهدی شجاعی در نشست «کتاب‌خورها» گفت: در دهه‌های اخیر، از وجه شعور و معرفت اهل‌بیت(ع) فاصله گرفته و به مرز شوآف نزدیک شده‌ایم. این فاجعه بزرگی است.

سید مهدی شجاعی با حضور در نشست «کتابخورها» به بازخوانی روایت تالیف کتاب «آفتاب در حجاب» در جمع نوجوانان پرداخت.

صفحه 1 از 1