نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : علمای بحرین در بیانیه ای با مطرح کردن سؤالی درباره چگونگی درز گزارشهای ویژه وزارت کشور به شبکه سعودی العربیه، تأکید کرد که این شبکه در برنامه‌های ادعایی خود نتوانست اتهامات ال خلیفه به فعالان را ثابت کند

صفحه 1 از 1