نتایج کلمه کلیدی

آیت الله سبحانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مراکز آموزش عالی پیامی صادر کرد. در این پیام بر ضرورت اسلامی کردن علوم دانشگاه ها و همچنین توجه به تزکیه و تربیت به همراه علم آموزی تأکید شده است.

صفحه 1 از 1