نتایج کلمه کلیدی

مهدی دهنوی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: جمعیت شیعیان نیجریه طی سال های اندکی چند برابر شده است. بخش قابل توجه این افزایش جمعیت نه به خاطر فرزندآوری شیعیان این کشور، بلکه شامل کسانی می شود که پیش از این مذهب و دین دیگری داشته اند و سپس به تشیع گرویده اند. تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی، جمعیت شیعیان این کشور به سختی به چند هزار نفر می رسید

عصر شیعه : رهبران حوزه‌های شیعه در سراسر آفریقا از آغاز فعالیت‌های انجمن اهل بیت در آفریقا که یک سازمان شیعی غیردولتی است، خبر دادند. این سازمان چهارشنبه گذشته در داکار، پایتخت سنگال تاسیس شد و تاسیس کنندگان آن داکار را به عنوان مقر این انجمن تعیین کردند.

عصر شیعه : بار دیگر خبرهایی از شیعیان شهید پاراچنار و شیعیان نیجریه که شهید شدند و باز فریادی از میان نطق تاریخی مرتضای شهید در عاشورای سال ۴۸ به گوش می رسد که اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است و مورد ملامت نیست.

صفحه 1 از 1