نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : تبعیض آموزشی در مرحله کنکور جوانان را به دو طبقه «محروم» و «برخوردار» تقسیم کرده است. با تاسیس مراکز پولی، همانند دانشگاه آزاد درها به روی فرزندان طبقات مرفه باز شده است.

عصر شیعه : گروه فعالیت‌های قرآنی: موسی ایرانی در این گوشه از ایران اسلامی، تمام دغدغه‌اش، نه خورد و خوراک روزانه خود و فرزندانش که البته در تأمین آن مانده است، است که تمام دغدغه‌اش آموزش قرآن به اهالی روستاست. اهالی روستایی که در فقر مطلق دست و پا می‌زنند اما همچنان دغدغه قرآن را دارند.

عصر شیعه - «امان‌الله قرائی‌مقدم» دكترای جامعه‌شناسی و استاد دانشگاه تربيت معلم، سلامت جنسی را مقوله پيچيده‌ای دانست كه به‌واسطه چارچوب‌های اخلاقی خاص خانواده‌های ايرانی نمی‌توان به صراحت به بحث و بررسی درباره ابعاد آن پرداخت.وی رابطه جنسی را جزو محرمانه‌ترين موضوعات زناشويی عنوان كرد و افزود: ارضای صحيح نياز جنسی يكی از مهم‌ترين اهداف ازدواج و تشكيل خانواده است زيرا بی‌توجهی به آن و يا ارضای نا

صفحه 1 از 1