نتایج کلمه کلیدی

درست آذر ماه سال گذشته بود كه در همايش روز جهاني ايدز، پيام بان كي مون دبير كل وقت سازمان ملل توسط‌ گري لوئيس، هماهنگ‌كننده برنامه سازمان ملل در ايران به مناسبت اين روز قرائت شد. در بخشي از اين پيام آمده بود: ....

صفحه 1 از 1