نتایج کلمه کلیدی

«آیت الله العظمی سید کاظم حسینی حائری» با صدور بیانیه ای، پیروزی نیروهای نظامی عراق در شهر موصل را تبریک گفتند.

عصر شیعه : حضرت آیت الله سبحانی با تأکید بر خضوع طلاب و فضلا، ابراز داشتند: اگر پست و منصب به سراغ ما آمد، آن را قبول می کنیم؛ اما نباید خادم ریاست بوده و او بر ما حکومت کند.

صفحه 1 از 1