نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : از امام باقرعليه السلام نقل شده كه فرمود: زمانى كه اميرالمؤمنين ‏عليه السلام در رحبه بودند مردم اطراف حضرت جمع شده و عده‏ اى از حضرت سؤال مى‏ كردند و عده‏ اى هم به فرمايشات حضرت گوش فرا مى‏ دادند،

صفحه 1 از 1