نتایج کلمه کلیدی

کتاب مکیال المکارم نوشته آیت الله سید محمدتقی موسوی اصفهانی از بهترین کتاب های موجود برای آشنایی با حضرت حجت علیه السلام است.

آیت الله سید محمدتقی موسوی اصفهانی در کتاب گران سنگ مکیال المکارم خلاصه آثار و فواید و ویژگی‌هایی را که بر دعا کردن برای تعجیل فرج مترتب است، بیان می‌کند و ما هم به جهت این که کتاب مکیال المکارم به امر مطاع ولی عصر علیه السلام نوشته شده و کتابی مبارک و پر خیر است، مطالب آن را ذیلا نقل می‌کنیم.

صفحه 1 از 1