نتایج کلمه کلیدی

از سوی انتشارات سروش؛چاپ پنجم کتاب «حضرت بقیه الله» تألیف آیت الله محمد شجاعی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

شیطان لحظه‌ای از به غفلت کشاندن انسان غفلت نمی‌کند و به راحتی دست از انسانی دست بر نمی‌دارد. بنابراین بسیار باید مراقب باشیم چون اصل خاصیت وسوسه شیطان این است که انسان متوجه اینکه وسوسه شیطان است نمی‌شود.

صفحه 1 از 1