نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : برخورداری از شجاعت، حتی در مرتبۀ اوّل آن، این توان را به انسان می‌دهد که پس از تشخیص وظیفه، به آن وظیفه عمل نماید و هراسی از موانع انجام وظیفه نداشته باشد. حضرت زینب(س) چنین بود.

عصر شیعه : آیت الله مظاهری اظهار داشتند: خدا رحمت کند آباء و اجداد ما را که این عزاداری‌ها را به ارث به ما رساندند و ما باید این امانت را به نسل آینده دهیم و مواظب باشیم یک دفعه گناه در آن پیدا نشود. مواظب باشیم این عزاداری‌ها آلوده نشود.

عصر شیعه : آیت الله مظاهری در درس اخلاق خود گفت: ای کاش می‌فهمیدی که روز قیامت، عالم فهم و عالم نطق و فهم و شعور است و لذا اعضا و جوارح تو له تو شهادت می‌دهند و علیه تو نیز شهادت می‌دهند.

عصر شیعه : آیت الله مظاهری گفت: احمق اوّل کار می‌کند و بعد فکر می‌کند، اما عاقل اول فکر می‌کند و بعد کار می‌کند. لذا اگر کارهای ما عاقلانه بود، ‌این بی‌عفتی را در جامعه نداشتیم.

عصر شیعه ـ آیت‌الله مظاهری در ادامه سلسله مباحث اخلاق در مسجد حکیم اصفهان در خصوص منازل معاد و موانع سقوط انسان یاد مرگ و قیامت و وقایع درون قبر را یکی دیگر از موانع سقوط انسان عنوان کردند. متن سخنان  آیت الله مظاهری به شرح زیر است:يادآوري مرگ و قيامتاز جمله عوامل کنترل کننده و مانع سقوط انسان، ياد مرگ و ياد معاد مي‌باشد توجّه به حالت احتضار و يادآوري وقايع درون قبر و نيز عالم برزخ، مي‌تواند مان

صفحه 1 از 1